Linggo, Setyembre 20, 2009

Tuloy pa ang laban

TULOY PA ANG LABAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
11 pantig bawat taludtod

tuloy ang laban para sa hustisya
palitan na ang bulok na sistema
tuloy pa ang ating pakikibaka
hanggang tuluyang magwagi ang masa

burgesya'y nagmistula pa ring hari
tinanggal sa masa'y dangal at puri
walang nagawa kahit mga pari
pati babae'y pilit ding inari

maraming bansang nagpapatalbugan
kung sino ang mas makapangyarihan
habang sa bansang mahihirap naman
ay inaalipin ang mamamayan

pribadong pag-aari'y nanatili
gayong kahirapan, ito ang sanhi
pinagtutubuan kahit kalahi
pag-aaring ito'y dapat mapawi

lakas-paggawa'y laging pinipiga
nilalait-lait ang mga dukha
maralita'y laging kinakawawa
walang patawad kahit na sa bata

sa bansa'y kayraming naging pangulo
ngunit nanatiling hirap ang tao
ang bansa'y ginawa nilang impyerno
sa masa'y wala pa silang respeto

kaya tama lang na tayo'y bumangon
upang ilunsad na ang rebolusyon
para sa susunod na henerasyon
bukas nila'y ilalaban na ngayon

ibagsak itong mga elitista
atin ding ibagsak itong burgesya
pati ang sistemang kapitalista
nang mapawi ang pagsasamantala

taas ang noong tuloy ang laban
para sa prinsipyo at katarungan
babaguhin natin itong lipunan
masa'y dadalhin sa kaliwanagan

lipunang walang pag-aring pribado
ng anumang yaman dito sa mundo
tuloy ang laban ng taas-kamao
taas-noo para sa pagbabago

Walang komento: