Miyerkules, Setyembre 28, 2016

Sino kayang uusig

sino kayang uusig
sa mga nanligalig
sa dalitang sangkahig
santuka sa kamalig
- gregbituinjr.

Walang komento: