Martes, Setyembre 27, 2016

Sa ika-31 anibersaryo ng BALAY

SA IKA-31 ANIBERSARYO NG BALAY

Sa ikatatlumpu't isang / anibersaryo ng BALAY
Ang inihahatid ko po'y / taospusong pagpupugay
Nais ko pong ibahagi / ang munti kong pagninilay
Sa anibersaryong tigib / ng pagkakaisa't tibay

Mga nabilanggo'y inyong / tinulungan mula noon
Mula sa mga piitan / tungong rehabilitasyon
Hanggang sila'y makalaya, / tinulungang makaahon
Pati biktima ng digma'y / ginabayang makabangon

Mga biktima ng tortyur / ay hindi pinabayaan
Mga kinulong, sinaktan, / sinakmal ng karahasan
Masugid na tinaguyod / ang pantaong karapatan
Pati na pagkakaroon / ng makataong lipunan

Kapara ninyo'y bayaning / ang hangad ay pagbabago
Matinik man ang landasin, / dala'y dakilang prinsipyo
Kapayapaan, paglaya, / pakikipagkapwa-tao
Pag-unlad ng kakayahan, / O, Balay! Mabuhay kayo!

Hangga't bulok ang sistema / tuloy ang pakikibaka
Sa pagbubukangliwayway / tanaw pa rin ang pag-asa
Huwag kayong patitinag / sa mararahas na pwersa
Panghawakan ang prinsipyo't / lakas ng pagkakaisa

- gregbituinjr./092716

Walang komento: