Linggo, Hunyo 6, 2010

Paggamit ng Po at Opo

PAGGAMIT NG PO AT OPO
ni Gregorio V. Bituin Jr.
9 pantig bawat taludtod

i

ang paggamit ng po at opo
ay maganda ang pakitungo

di lang paggalang sa matanda
kundi pagrespeto sa bata

ang po at opo'y pagrespeto
sa pagkatao ng kapwa mo

at hindi dahil siya'y gurang
kundi dahil kagalang-galang

yaong pag-uugali niya
at magaling ding makisama

ii

naiinis ang mga bata
pag nagpo-"po" yaong alila

gayong pagbibigay respeto
lang ito sa kanilang amo

huwag raw pupupuin sila
pagkat kabataan pa nila

ang "opo' raw ay pangmatanda
at di para sa mga bata

sa po't opo'y iba ang tingin
kaya merong dapat baguhin

iii

po't opo'y tanda ng paggalang
sa matatanda at magulang

turo'y ganyan sa paaralan
kaya tingin dito'y panggurang

imbes na ito'y pagrespeto
sa pagkatao ng kapwa mo

turong ganito'y baguhin na
para galangin bawat isa

po't opo'y di lang pangmatanda
kundi pagrespeto sa madla

Walang komento: