Linggo, Agosto 26, 2012

Naluma man ang kwadro

NALUMA MAN ANG KWADRO
ni Gregorio V. Bituin Jr.
7 pantig bawat taludtod

naluluma ang kwadro
ngunit di ang anino
nasa puso ng tao
ang gunita't prinsipyo

litrato'y kumukupas
ngunit imahe'y wagas
sa kasaysayan bakas
ang ginawa't nilandas

dayo’y niyurak noon
uring obrero’t nasyon
bayani’y nagsibangon
adhika’y rebolusyon

imahen ng dakila
pumanday sa paggawa
sinakbibi ng luha
hinangad ay paglaya

naglaho man ang tinig
atin pang maririnig
prinsipyo'y di nalupig
nanatili ang tindig

museyo'y nagkaagiw
bayani'y di bumitiw
pagsinta'y walang maliw
sa masang ginigiliw

litrato'y masdang dagli
sa sistema'y namuhi
nasa’y gintong sandali
ng paglaya ng uri

naluma man ang kwadro
ngunit di ang anino
ng dakilang obrero
na umukit ng mundo

Walang komento: