Miyerkules, Setyembre 26, 2012

Bahaginan ng Karanasan at mga Aral


BAHAGINAN NG KARANASAN AT MGA ARAL
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

anong ibig sabihin ng diktadura sa masa
nawalan ng maayos na bukas yaong pamilya
nawalan ng kalayaan at buhay na masaya
marami nang nawalang mga taon sa kanila
maysala ba'y diktadurya o bulok na sistema?

kulang yaong sampung araw na pagtigil sa Mae Sot
upang maunawaang lubos ang lahat ng gusot
gayunman, maraming aral sa puso'y nagpakirot
nakasalamuha't karanasa'y di malilimot
sa aral, matingkad na ang laya'y dapat maabot

nagpatingkaran ng mga ideyang sosyalista
paano ibabagsak iyang bulok na sistema
paano dudurugin ng bayan ang diktadura
paano naman ang tamang pamumuno sa masa
isang aral dito'y maging internasyunalista

ah, maraming salamat sa aral at karanasan
pinatibay nito ang ating mga kalooban
pinatitigas nito ang ating paninindigan
hinihikayat tayong laya'y kamtin at lumaban
salamat sa talakayang kaysarap malasahan

- sa tanggapan ng DPNS, pagtatasa ng apat na Pilipino at pamunuan ng DPNS, hapon ng Setyembre 25, 2012

Walang komento: