Biyernes, Oktubre 30, 2009

Dasal sa mga Aktibistang Yumao

DASAL SA MGA AKTIBISTANG YUMAO
(Isinagawa sa Plaza Miranda, Quiapo, Manila, Oktubre 30, 2009. Dumalo rito ang PAHRA, KPML, TFD, SDK, Balay, Youth for Rights, atbp.)

TUGON:
Ipagdasal natin at ipagbunyi
Ang kaluluwa ng mga bayani

TAGAPAGSALITA:
Kayraming aktibistang nakibaka
Para sa pagbabago ng sistema
Isinakripisyo ang buhay nila
Para ang bukas natin ay gumanda
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Maraming dinukot na aktibista
Na hanggang ngayon di pa nakikita
Gayong ang tanging kasalanan nila
Ay palayain ang masa sa dusa
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Kayrami ring aktibistang pinaslang
Ng mga taong kaluluwa'y halang
Sa ilog katawa'y lulutang-lutang
Dignidad ng tao ang niyurakan
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Taas-noo silang nakikibaka
At nagsakripisyo para sa kapwa
Ibinigay nila'y lahat-lahat na
Nang lumaya sa bulok na sistema
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Kayraming bayaning nagsakripisyo
Para sa kinabukasan ng tao
At sa kapakanan ng bansang ito
Sila’y dapat kilalaning totoo
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Ipagbunyi yaong mga bayani
Silang sa bulok na sistema'y saksi
At kasama natin noon sa rali
Pagkat nakibaka silang kaytindi
TUGON:

Walang komento: