Linggo, Nobyembre 15, 2015

Panawagang katarungan sa Paris

PANAWAGANG KATARUNGAN SA PARIS

Nasagap naming ulat ay sadyang nakagigitla
Ang lungsod ng Paris ay nabubo ng dugo’t luha
Kayraming inosenteng buhay yaong nangawala
Ah, nakalulungkot mabatid ang gayong balita

Pati pamilya namin ay tunay ngang nag-alala
Kaya maagap na tugon ay agad pinadala
Wala pa sa Paris, ipinaalam sa kanila
Kami pong naglalakad ay malayo sa disgrasya

At ipinapanawagan naming dapat makamtan
Ng mga inosenteng biktima ang katarungan
Patuloy na maglalakad, sa dibdib may takot man
Hanggang maabot namin bawat adhikaing tangan

- gregbituinjr
Kinatha sa banal na nayon ng Taize sa France, 15 Nobyembre 2015

Walang komento: