Sabado, Hunyo 25, 2016

Kahit isa lang ay di dapat matortyur

KAHIT ISA LANG AY DI DAPAT MATORTYUR
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

"Not One More Victim: End Torture Now!" ~ nakasulat sa puting t-shirt ng BRAT (Basta Run Against Torture)

kahit isang tao ma'y di dapat pang madagdagan
ang nabiktima ng tortyur sa mga bilangguan
ang karumal-dumal na gawaing ito'y wakasan
ang pagtortyur sa isa mang tao'y dapat tigilan

kahit isa lang, bawat tao'y sadyang mahalaga
pag isa ay natortyur, nadagdagan ang biktima
may karapatan lalo't napiit na aktibista
piniit di sa krimen kundi sa prinsipyo niya

ang tortyur ay di na dapat umiral sa mga estado
upang parusahan yaong kumakalaban dito
ang tortyur ay krimen pagkat marahas at barbaro
di nababagay sa daigdig na sibilisado

Walang komento: