Linggo, Mayo 29, 2016

Sa kaarawan ni Klasmeyt Fides

 SA KAARAWAN NI KLASMEYT FIDES

sadyang ang panahon ay talagang kaybilis
animo'y isang anghel na humahagibis
kaarawan mo na naman, O, Klasmeyt Fides
pagbati sa kaarawan mo'y di maalis

nawa'y lalagi kang manatiling malusog
di nagkakasakit, maraming umiirog
kamtin nawa ang pangarap, di man matayog
pagbati'y tanggapin nawa't tangi kong handog

maraming salamat, tulad mo'y inspirasyon
sa maraming nagsisikap din hanggang ngayon
matamis mong ngiti man ay kanilang baon
kayang salubungin ang malakas mang alon

malampasan mo nawa anumang buhawi
at mga unos na dala'y luha't pighati
taun-taon man, Klasmeyt, kita'y binabati
matatag ka't nawa'y kamtin mo bawat mithi

- GREGBITUINJR., 29 May 2016

Walang komento: