Lunes, Nobyembre 9, 2015

Pagninilay sa Lyon

PAGNINILAY SA LYON

Napapatitig sa anong gandang panahon
Siyang tunay, nandito na ako sa Lyon
Aba’y di na ito panaginip sa hapon
Kinurot ko ang kutis, narito nga ngayon
Handang tahakin ang nag-aalab na layon.

Sa buong mundo’y isisigaw: “Climate Justice!”
Ang mga bansa’y di dapat Climate Just-Tiis!
Dapat nang pigilan yaong nagmamalabis
Sa emisyon na sa marami’y tumitiris
Tayo’y kumilos para sa mundong malinis.

Hanging malinis, di polusyon ang malanghap
Dagat na malinis, di tapunan ng iskrap
Lupaing malinis,  di miniminang ganap
Pusong malinis, di pulos tubo ang hanap
At bawat isa’y sama-samang lumilingap.

- gregbituinjr
madaling araw ng Nobyembre 9, 2015
kinatha sa bahay ng pamilya Morlac, Lyon, France

Walang komento: