Biyernes, Setyembre 9, 2016

Biktima ng kumpetisyon ng kapitalista

BINIKTIMA NG KUMPETISYON NG KAPITALISTA
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

Sa kumpetisyon nitong kapitalistang kuhila
Pababaan sila ng presyo ng lakas-paggawa
Tila mga makina ang turing sa manggagawa
Basta lakas-paggawa nitong obrero’y mapiga

Ganyan nga, ganyan ang nangyayari sa kumpetisyon
Ng mga nagtataguyod ng kontraktwalisasyon
Na karapatan ng obrero’y tuluyang nilamon
Ng kapitalistang sa laksa-laksang tubo gumon

Kawawang manggagawa, inapi ng ibang uri
Habang uri nila’y di maorganisa sa mithi
Na itayo yaong lipunang walang naghahari
At di na umiiral ang pribadong pag-aari

Sinasagpang ng kapitalista ang isa’t isa
Habang yaong mga obrero animo’y makina
Tao ang manggagawa, taong di dapat madusta
Ng sinumang tao, kahit ito'y kapitalista

Mangyari sana’y pandaigdigang kooperasyon
Ng uring manggagawa sa lahat ng lupa’t nasyon
Kung kinakailangan, maglunsad ng rebolusyon
Upang wakasan ang kapitalistang kumpetisyon

Walang komento: