Lunes, Nobyembre 9, 2015

Karangalang makasama sa Climate Pilgrimage

KARANGALANG MAKASAMA SA CLIMATE PILGRIMAGE

Nang ako’y mapili, aba’y isa nang karangalan
Ang pagkapiling ito’y di ko dapat pabayaan
Pagkat pagkakataong ganito’y bihira lamang
Tulad ng agilang bihira na sa kalawakan.

Taos-pusong pasasalamat sa mga tumulong
At sa misyong ito’y nabigyan ng pagkakataon
Upang panawagang “Climate Justice” ay maisulong
Kinatawan ng bansa, at sa Paris paparoon

Sa bawat kasama sa Climate Pilgrimage na ito
Ang bawat hinahakbang natin ay para sa mundo
Sa mga di nakasama, kaisa namin kayo
Sa diwa’t niloloob ay nagkakaisa tayo

Kaya sa inyo, mabuhay kayo, mga kapatid
Pagbabago ng mundo’t sistema ang ating hatid
Pagkat habang bulok na sistema itong balakid
Ah, kayrami pang buhay ang tiyak  na mapapatid

Layunin nitong Climate Pilgrimage patungong Paris
Sa mga lider ng mga bansa’y maisaboses
Init ng mundo’y huwag madagdagan ng two degrees
Bulnerableng bansa’y sagipin sa pagmamalabis

Dapat magkaisa sa paghahanap ng solusyon
Bago pa ang mundo’y maging isang tila kabaong
Sa panawagan ng mamamayan ng mundo ngayon
Ay dapat nang makinig ang mga lider ng nasyon

- gregbituinjr
9 Nobyembre 2015, sa tanggapan ng Espace Protestant Theodore Monod, sa Lyon, France

Walang komento: