Martes, Abril 25, 2017

Nay Lilia Nacario, Lider-Maralita

NAY LILIA NACARIO, LIDER-MARALITA
(9 Nobyembre 1946 - 19 Abril 2017)

siya'y nanay-nanayan namin sa kilusan
lider-maralita, matatag at palaban
sa pakikibaka'y maraming karanasan
sa kanya'y kayrami naming napag-aralan

ipinaglaban ang makataong pabahay
naging tagapayo, dalita'y kaagapay
karapatan ng dukha'y pinaglabang tunay
sa maraming maralita'y nagsilbing nanay

ang Samahan ng Walang Tahanan - SAWATA
ay sadyang pinamunuan ng buong sigla
mabuting pinunong aming tinitingala
ipinaglaban ang kapakanan ng dukha

mabuhay ka, Nay Lilia, di ka malilimot
pagkat nakibaka ng walang pag-iimbot
maraming salamat, di mo ipinagdamot
sa kapwa dukha ang payo mo, saya't lungkot

mabuhay ka! mabuhay! Nay Lilia Nacario
sa iyong pamumuno kami'y taas-noo
sa puso'y taglay namin ang alaala mo
kami po'y nagpupugay ng taas-kamao

- gregbituinjr.
- nilikha at tinula sa luksang parangal sa bahay ng namayapang Nay Lilia Nacario sa SAWATA sa Lungsod ng Kalookan, Abril 25, 2017

Pinoy tayo

PINOY TAYO
ni Greg Bituin Jr.
11 pantig bawat taludtod

Pinoy tayo, may sariling kultura
mula sa ninuno'y ating minana
dumanas man ng sigwa't pagdurusa
Pinoy pag sama-sama, may pag-asa

subalit dapat maging positibo
yaong kaugaliang negatibo
di ningas-kugon kundi ningas-bao
ang plano'y tinatapos ng pulido

kinaugaliang mañana habit
ang katapat nito'y handa na habit
ginagawa ang kayang gawin ngayon
di bukas kung matatapos maghapon

ant mentality, di crab mentality
sama-sama tayong nagpupursigi
huwag maghihilahan ng pababa
kundi magtulong-tulong sa adhika

Pinoy ay di laging huli sa oras
kundi maaga sa maraming antas
mahirap na magsasaka'y kaysipag
nasa bukid na bago magliwanag

mga negatibong kaugalian
ay marapat lang na ating palitan
na kung atin lamang pagsisikapan
ay malaking tulong sa sambayanan

25 Abril 2017
nilikha sa aktibidad ng Bantayog Initiative sa TriMoNa, Lungsod Quezon

Lunes, Abril 24, 2017

Kay-ilap na pagsinta

may mga gabing tigib sa pagluha
uhaw sa pagsinta ng minumutya
biglang babalikwas, matutulala
kirot na dama'y di pa nawawala

sadyang kayhirap kapiling ang lumbay
tila buong katawan ko'y nangingimay
ngunit may kung anong nais lumuray
sa aking pagkataong nananamlay

ano't sa nangyari'y di makasulong
tila mangga'y nawalan ng bagoong
ang kuwago na ba'y nagmamarunong
kaya ako'y inahas ng ulupong?

nagwala ang kay-ilap na pagsinta
habang pisngi ng mutya'y pulang-pula

- gregbituinjr.

Linggo, Abril 23, 2017

Hampas ng alon

humahampas ang alon sa dalampasigan
tila humahaplos sa buo kong katawan
humahaginit sa balat yaong amihan
sa dulot sa puso't diwa'y kapayapaan

- gregbituinjr.

Miyerkules, Abril 19, 2017

Wala nang paglilitis sa bayan kong sawi

WALA NANG PAGLILITIS SA BAYAN KONG SAWI

wala nang paglilitis sa sawi kong bayan
bumubulagta na lang sinumang haragan

sa bayan kong sawi'y wala nang paglilitis
kawawa ang taong tinuring nilang ipis

wala nang paglilitis sa sawi kong bansa
basta na lang pinapaslang ang mga dukha

papayag pa ba tayong walang paglilitis?
sa ganyang sistema ba tayo'y magtitiis?

wala nang paglilitis sa bayan kong sawi
pagkat pinauso ng mga walang budhi

- tula’t litrato ni gregbituinjr.

Martes, Abril 18, 2017

Soneto para sa ikalimang taon ng NAGKAISA


SONETO PARA SA IKALIMANG TAON NG NAGKAISA

sa paggunita sa ikalimang anibersaryo
sa NAGKAISA'y nagpupugay ng taas-kamao
habang patuloy ang pagbaka sa kapitalismo
habang inaadhika ang lipunang makatao

kinakaharap man natin ang sangkaterbang hamon
tulad ng paninibasib ng kontraktwalisasyon
sistemang bulok sa dusa tayo ibinabaon
habang panawagan natin ay regularisasyon

patuloy tayong NAGKAISA sa diwa ng uri
at nilalabanan ang elitistang paghahari
at ang pagkakaisa natin nawa'y manatili
habang binabaka'y mga kapitalistang imbi

sa mga kasama, taas-kamaong pagpupugay
patuloy tayong magkaisa hanggang sa tagumpay

- gregbituinjr.

Lunes, Abril 17, 2017

Naroong nakaukit ang panawagang hustisya

naroong nakaukit ang panawagang hustisya
yaon ang nasa dibdib ng laksa-laksang pamilya
anong lupit ng sinapit ng mga mahal nila
na tinokbang ng mga walang budhing palamara

- tula’t litrato ni gregbituinjr.

Linggo, Abril 16, 2017

Nagnanaknak ang lagim sa bayan kong sawi

NAGNANAKNAK ANG LAGIM SA BAYAN KONG SAWI

nagnanaknak ang lagim sa bayan kong sawi
bayang nababalot ng hilakbot at hikbi
walang proseso'y nauso't danas ay hapdi
kaliluha'y sa bayan pa rin naghahari

gobyerno'y kayraming sa dugo pinalutang
walang kara-karapatan, handang pumaslang
nasakbibi ng dusa ang lupang hinirang
kayrami nang nasawi pag iyong binilang

nais nilang tumahimik ang pamayanan?
oo, nakabibingi ang katahimikan
habang di naman dama ang kapayapaan
tahimik nga, ngunit di payapa ang bayan

di natin nais sa bayang ito'y ligalig
di ganitong pulos patayan, panlulupig
nais natin ng isang payapang daigdig
may pagkakapantay at puno ng pag-ibig

huwag hayaang karapatan ay yurakan
huwag hayaan ang kulturang kamatayan
singilin ang maysala, tokhang ay wakasan
ang buhay ng tao'y dapat pahalagahan

- gregbituinjr.

* nilikha at binasa sa aktibidad na tinaguriang "Biag Buhay Ikabuhi: Valuing Life, Denouncing Killing" na ginanap sa Tondo, Maynila, Abril 16, 2017, Linggo ng Pagkabuhay (Easter Sunday)

Sabado, Abril 15, 2017

Salik ng kilos-protestaSALIK NG KILOS-PROTESTA
(20 ang nasa talaan ng inyong lingkod, maaari n’yo pong dagdagan)
ni Greg Bituin Jr.
7 pantig bawat taludtod

plakard

tangan ng raliyista
yaong plakard na pula
puti naman ang tinta
ng hinaing ng masa

polyeto

ipinaliliwanag
ang kalagayang hungkag
kayrami nang paglabag
bakit dapat pumalag

bandera

samahang kaagapay
makikilalang tunay
sa banderang tinaglay
at iwinawagayway

istrimer

tangan nila sa harap
nang maunawang ganap
ang hinaing at saklap
ng bayang naghihirap

balatengga

sa itaas isabit
ang islogang may galit
nang madama ang lupit
ng kalagayang gipit

megaphone

dinig kahit malayo
ang daing at siphayo
nabubulgar ang baho
ng gobyernong palalo

pulang baro

animo'y pulang hukbo
pag nakapulang baro
at iyong matatanto
hukbo'y di biro-biro

kamaong kuyom

ang kamaong may poot
kuyom, di madalirot
tila nais idulot
ay manapak ng salot

tiim-bagang

tibak na mapagtimpi
ay nanggagalaiti
wala mang sinasabi
loob nito'y kaytindi

islogan

prinsipyo'y hinihiyaw
sa isyung nakapataw
ang gobyerno'y kaylabnaw
pag dayo ang kaagaw

samutsaring isyu

ilang isyu sa rali
kaytaas ng kuryente
tubig at pamasahe
gobyerno ba'y may silbi

talumpati

mainit, nag-aapoy
sa isyu nilang tukoy
prinsipyo'y di maluoy
sa paglaban patuloy

kapitbisig

obrero'y kapitbisig
laban sa mapanlupig
sa nagkaisang tinig
sila'y di padadaig

kolektibo

bawat isa'y iisa
di nagkakanya-kanya
kolektibong magpasya
lalo't isyu'y sistema

protesta

nais nila'y hustisya
sa nangyari sa masa
kaya nagsama-sama
sa isyung bitbit nila

organisado

nagkaisa sa isyu
na patampuking husto
makita ng gobyerno
isa silang totoo

taumbayan

taumbayang may lakas
kikilos, paparehas
pangarap maging patas
ang lipunang marahas

manggagawa

hukbong mapagpalaya
ang uring manggagawa
tangan nila ang diwa
ng lipunang adhika

tunggalian ng uri

mayaman at mahirap
may tunggaliang ganap
maging dukha'y masaklap
ginhawa'y di malasap

prinsipyado

alam ang karapatan
na dapat ipaglaban
prinsipyo nilang tangan
baguhin ang lipunan

Polyeto

POLYETO

nakasalaysay ang lupang tigang
sa polyeto nilang tangan
sinong asendero't nananahan
ang dahilan ng alitan

kwento ng laban ng manggagawa
nais nilang maregular
sa trabaho'y wala bang mapala
kundi ang maging kontraktwal?

sa eskwela'y mahal ng bayarin
nagmahal ang matrikula
edukasyon ba'y negosyo na rin
di na serbisyo sa masa

karapatan ng kababaihan
ay dapat iginagalang
mga kalaswaan ay iwasan
upang di maakusahan

vendor ay ayaw nang pagtindahin
parang sila'y gugutumin
paano nang pamilya'y kakain
kung pambenta'y lugi na rin

sa polyeto'y pinaliliwanag
mga samutsaring isyu
paninindigan ay inilatag
sa diwa't puso'y tumimo

kaylaki ng tulong ng polyeto
upang mamulat ang masa
sa pananaw nila't mga kwento
kung bakit nakikibaka

kayraming polyetong pinagawa
na di dapat nakatengga
di iyon dapat mauwi na lang
na pambalot ng tinapa

- gregbituinjr.

Biyernes, Abril 14, 2017

Adik at Kapitalismo: Huwag Tularan

ADIK AT KAPITALISMO: HUWAG TULARAN

siyang tunay, adik ay huwag tutularan
pagkat sakit nila'y kasumpa-sumpa naman
silang naging biktima nitong kahirapan
kapit sa patalim nang gutom ay maibsan

pinaglaruan sila ng kapitalismo
kagutuman nila'y nagsilbi sa negosyo
pamilya'y kakain pag nabenta ang gramo
may panggatas si Bunso kahit delikado

kailan matitigil ang sistemang bulok
na sa tiyan at pagkatao'y umuuk-ok
negosyo'y tuwang-tuwa kahit maging hayok
ang pamayanan basta't sila'y nasa tuktok

kapitalista ng droga'y dapat puksain
salot na negosyong ito'y dapat pigilin
habang rehabilitasyo'y puspusang gawin
pagkat adiksyon ay sadyang dapat gamutin

habang may kapitalismo, maraming dukha
ang pagkakapantay-pantay ay balewala
dapat magkaisa ang uring manggagawa
at pamunuan ang lipunang itinakda

halina't tuldukan na ang kapitalismo
puksain ang kabulukang dinulot nito
upang karapatang pantao'y irespeto
at maitayo ang lipunang makatao

- gregbituinjr.

Biyernes Santo

Biyernes Santo

animo'y nakadipa sa krus sa tabi ng daan
nakagapos, nakapiring, tandang pinahirapan
nasa lungsod ngunit animo'y nasa talahiban
habang panglaw na paligid ay agad kinordonan

Biyernes Santong puno ng luha'y di matingkala
ang bayan ba'y mistula nang walang namamahala?
walang proseso'y umiral nang walang patumangga
alang-alang daw sa bansang nais maging payapa

ngunit alalaong baga sa puso'y tumitining
ang kultura ng hilakbot, bayan ba'y nahihimbing?
namumuno'y sa kawalang proseso nahumaling
namutla ang dugo ng bayang ayaw pang magising

magtitiim-bagang na lang ba sa Biyernes Santo
habang namamayagpag na ang kawalang proseso?
walang budhi ang manonokbang na asal-barbaro
at ngingisi-ngisi lang ang maiitim ang buto

- gregbituinjr.

Huwebes, Abril 13, 2017

Dear Kupido

Dear Kupido,

nahan na ang pagsintang iyong ipinagyayabang?
wala na bang pag-ibig at kayraming pinapaslang?
bakit maraming katawang sa dugo lumulutang?
pinaslang na gayong walang proseso ang paratang

ang pana mo ba'y para lang sa binata't dalaga?
di pangkalahatan kaya bayan ay di kasama?
pana mo ba'y tumatalab pa sa puso ng masa?
o nawalan na ng bisa ang panang may gayuma?

pairalin ang pag-ibig kung tunay ka, Kupido
panain ang manonokhang nang matauhan ito
na dapat ang sugapa'y dinadaan sa proseso
at kung kailangan, ipagamot silang totoo

O, Kupido, ipakitang mayroon pang pag-ibig
sa mundong itong karahasan na ang nananaig

- gregbituinjr.

#notoextrajudicialkillings
#stopthekillings

Replika

REPLIKA

makatindig balahibo, puso'y dinadalirot
sa paligid ay tila lagim yaong bumabalot
gayong replika lang ang bangkay, nakapanlalambot
palibot ay kandila sa programang anong lungkot

replika lamang iyon ng tinortyur at pinaslang
nakagapos, nakapiring, sa dugo'y lumulutang
kawalang proseso'y pinauso na ba ng hunghang?
kaluluwa't puso ba ng nasa poder ay halang?

itinuturing na maysakit ang mga sugapa
kaya may rehabilitasyong dapat isagawa
ngunit bakit maysakit ay gayon lang kung mapuksa
gayong di iyon ketong o krimeng kasumpa-sumpa

replika lamang, ngunit simbolo ng inhustisya
hindi mga bato ang naiwan nilang pamilya
lumuluha, nasasaktan, tagos sa kaluluwa
pagkat mahal nila'y pinaslang na lang basta-basta

- tula't litrato ni gregbituinjr.
(kuha sa programang "Kalbaryo ng Kawalang Katarungan" na pinangunahan ng iba't ibang human rights group, Abril 12, 2017)

Miyerkules, Abril 12, 2017

Pagtatagpo ng pamilya ng nangawala't biktima ng pamamaslang

nagtagpo yaong pamilya ng mga iwinala
at biktima ng mga walang prosesong pagpaslang
nagpalitan ng kwento sa isang munting programa
bakit batayang karapatan ay di na ginalang

sa bansang puno ng dusa sari-sari'y naganap
kapwa sariwang sugat ang sa puso'y maaapuhap
ang isa'y walang bangkay, hanggang ngayon naghahanap
ang isa'y may bangkay, hustisya ang hinahagilap

dama ng bayang nakabibingi ang katahimikan
habang di pa rin maramdaman ang kapayapaan
inaalagata ang sugat sa puso't isipan
ang kawalang katarungan ba'y mayroong hangganan

- gregbituinjr.

http://www.gmanetwork.com/news/story/606900/news/nation/kin-of-martial-law-abuse-ejk-victims-come-together-for-holy-week-remembrance

Tula sa sapilitang iwinala

sapilitang iwinala, dinukot
hustisyang asam, saan pumalaot
mababaon lang ba sila sa limot
sa nangyari'y sinong dapat managot

sinupil ang kanilang mga tinig
panahon iyon ng laksang ligalig
mga karapatan nila'y nilupig
sa nangyari'y sinong dapat mausig

karapatan nila'y winalanghiya
ilang bagyo'y nagdaan na sa bansa
ngunit kahit anino nila'y wala
ang nangyari'y sadyang kasumpa-sumpa

katarungan ba'y saan mahahango
nang di na matuliro yaring puso
nangyari'y sa puso nagpapadugo
sa paghahanap, di pa rin susuko

- gregbituinjr.
(binasa sa programang "Kalbaryo ng Kawalang Katarungan" na pinangunahan ng iba't ibang human rights group, Abril 12, 2017)

Martes, Abril 11, 2017

Sa pula pinalulutang

SA PULA PINALULUTANG

sa pula pinalulutang
ng may mga pusong halang
ang puntiryang natatambang
sila na ba'y nahihibang

para nga ba sa hustisya
o dahil lamang sa pera
buhay nga ba'y barya-barya
puso ba nila'y masaya

isipan ay nasa bangin
at lumulutang sa hangin
paraiso'y nais hingin
ngunit siya ba'y diringgin

tokbang ay tigilan na ninyo
kung wala namang proseso

- gregbituinjr.

Sa panahon ng tokbang

SA PANAHON NG TOKBANG

natakot ang mga kriminal
natuwa naman ang kapital
gayong kapwa sila pusakal
at pareho ng inaasal

sa kapwa'y walang pakialam
sa dukha'y walang pakiramdam
para sa pera'y nang-uuyam
sariling galing lang ang asam

ang nais ng negosyo'y tubo
asam ng kriminal ay luho
ugali nila'y kapwa mabaho
mga sakim na dapat maglaho

sila'y dapat lang pawiin
sa lipunang dapat baguhin

- gregbituinjr.

Walang proseso'y nauso

WALANG PROSESO'Y NAUSO

pag buhay na ang inutang
sa nangyaring panonokbang
ito ba'y marapat lamang
gantihan ang mga halang

walang katapusang gulo
bungo ang kapalit-ulo
sugapang wala nang modo
patay kahit magsumamo

sa dilim napapitlag
di na sila makapalag
may gapos, di makatinag
hayagan iyong paglabag

walang proseso'y nauso
dahil sa iyong pangulo

- gregbituinjr.

Lunes, Abril 10, 2017

FDC - Pasyon 2017

FDC - Pasyon 2017
ni Gregorio V. Bituin Jr.
8 pantig bawat taludtod

Freedom from Debt Coalition
taas-noong bumabangon
upang bayan ay iahon
sa inhustisya’t korupsyon
na sa bayan lumalamon

tumaas ang pamasahe
pati presyo ng kuryente
tubig, pagkain, tuition fee
ganid ay ngingisi-ngisi
gobyerno ba'y nagsisilbi

nagmahal na pati tubig
kaya madla'y may ligalig
gulo man ang puso’t bisig
lalaban, di palulupig
nang hinaing ay madinig

utang na ilehitimo
kanselahin nang totoo
pasaning kaybigat nito
lalo’t di ito serbisyo
para sa bayan at tao

makatarungang pagbuwis
ay dapat gawing mabilis
nang obrero’y di mahapis
masa'y di dapat magtiis
sa pamumuno ng burgis

kapitalista'y nagumon
na sa kontraktwalisasyon
di makataong kondisyon
obrero na'y nilalamon
sa kahirapan nabaon

mga obrerong kontaktwal
ay dapat maging regular
binuhay nila'y kapital
kontraktwalisasyong hangal
ay di na dapat magtagal

buhay ng dukha’y bantulot
biling kanin, isang balot
ulam lang ay tuyong hawot
kaya hilo't umiikot
ang paningin, may hilakbot

diktador na di bayani
na sa masa'y naging imbi
ay naging santong bayani
sa panahon ni Duterte
ito’y di nakabubuti

"kill! kill! kill!” anang pangulo
bukambibig: "I will kill you!"
wala nang due process of law
patay doon, patay dito
buhay na’y di nirespeto

ang pangulo'y pumapatay
wala bang paki sa buhay?
laksa-laksa na’y binistay
libu-libo na ang nahimlay
kayraming lumuhang inay

namunong trapo’y kuhila
ninenegosyo ang bansa
nagsamantala sa dukha
manggagawa'y kinawawa
pagkakapantay pa'y wala

binaboy ang karapatan
binago ang kasaysayan
ngunit di dapat payagan
na mismong dangal ng bayan
ay unti-unting yurakan

tama na ang kahirapan
sobra na ang karukhaan
na aming nararanasan
panahon nang mapalitan
ang sistema ng lipunan

lipunang hati sa uri
di na dapat mamalagi
wakasan nating masidhi
ang pribadong pag-aari’t
elitistang paghahari

kapitalismo'y sumira
sa buhay ng mga dukha
kayraming gutom, kawawa
sistema'y dapat magiba
sapagkat kasumpa-sumpa

hustisyang pang-ekonomya
ay dapat kamtin ng masa
ito'y makakamit lang ba
pag nabago ang sistema?
kung lahat, kumakain na?

wakasan ang kahirapan
wakasan ang karahasan
karapatan, ipaglaban
nawa'y makamit ng bayan
ang pangarap na lipunan