Biyernes, Enero 20, 2017

Tula

TULA

kay Balagtas ang "Florante at Laura"
kay Amado V. Hernandez ang "Masa"
"Ako ang Daigdig" kay Abadilla
"modernismo" naman kay Rio Alma
kay Bituin naman ay "sosyalista"

- gregbituinjr.