Linggo, Enero 1, 2017

Natapos din ang putukan sa Bagong Taon

nag-Bagong Taon na't natapos na rin ang putukan
habang putukan ay lipana ng anim na buwan
nakaraang tigib ng dahas, lungkot at patayan
tila pumapaslang lang ng daga sa talahiban

ilan kaya’y nagsikatha ng bagong resolusyon
na karapatang pantao'y igagalang din ngayon
na kikilos lang ayon sa mabuting puso’t layon
at tiyak tatangging masagpang ng pangil ng leyon

tulad ng langay-langayan doon sa himpapawid
na di papayag na madagit ng agilang ganid
malayang lumilipad sa amihan habang batid
na may kalutasan bawat sulirani’t balakid

irespeto ang karapatang mabuhay ng tao
kung may pagkakasala ay idaan sa proseso
huwag mamimihasang paslang doon, paslang dito
di tayo mga barbaro kundi sibilisado

sumapit ang Bagong Taon, ang dala'y bagong bukas
nawa'y taon ito na lahat ay pumaparehas
subalit kung kinakailangang tayo'y mag-aklas
gawin natin kung sa lahat ito'y magiging patas

- gregbituinjr.