Sabado, Disyembre 16, 2017

Ang mga Kaaway - salin ng tula ni Pablo Neruda

Ang mga kaaway
ni Pablo Neruda
Isinalin ni Greg Bituin Jr.

Dito, dinala nila ang kanilang mga baril na puno
ng pulbura at iniatas ang matinding paglipol,
Dito, natagpuan nila ang sambayanang umaawit, sambayanang muling pinagkaisa
Ng pangangailangan at pag-ibig,

At ang payat na batang babaeng may tangan ng watawat ay nahulog,
At ang isang minsang-nakangiting batang lalaki’y gumulong at nasugatan sa tagiliran
At minasdan ng natatarantang bayan ang patay na nalugmok
Sa galit at sakit.

Pagkatapos, doon
Kung saan ang patay ay nahulog, pinaslang,
Ibinaba nila ang kanilang mga watawat at ibinabad sa dugo
Upang itaas muli at ipamukha sa mga pumaslang sa kanila.

Para sa aming mga patay, hinihiling ko’y kaparusahan.
Para sa mga nagkalat ng dugo sa aming bansa, hinihiling ko’y kaparusahan.
Para sa pumaslang na nagdala sa amin ng pagpatay,
hinihiling ko’y kaparusahan.
Para sa mga taong umunlad mula sa pagkitil sa amin,
hinihiling ko’y kaparusahan.
Para sa nagbigay ng atas na naging sanhi ng aming pagdurusa,
hinihiling ko’y kaparusahan.
Para sa mga nagtatanggol sa pagkakasalang ito,
hinihiling ko’y kaparusahan.

Ayokong alukin nila kami
Ng kanilang kamay - na nabubo ng
Dugo: nais ko silang parusahan.
Hindi ko sila nais na maging kinatawan,
O kaya'y manirahan sila ng maalwan sa kanilang mga tahanan:

Nais ko silang makitang nililitis
sa liwasang ito, dito sa lugar na ito.

Hinihiling ko’y kaparusahan.


The Enemies
by Pablo Neruda

Here, they brought their guns filled
With powder and ordered callous extermination,
Here, they found a people singing, a people reunited
By necessity and love,

And the skinny girl fell with her flag,
And the once-smiling boy rolled wounded to his side
And the dazed town watched the dead fall
In fury and pain.

Then, there
Where the dead fell, murdered,
They lowered their flags and soaked them in blood
To raise them again in the face of their murderers.

For these our dead, I ask for punishment.
For those who spilled blood in our country,
I ask for punishment.
For the executioner who sent us murder,
I ask for punishment.
For those who prospered from our slaughter,
I ask for punishment.
For he who gave the order that caused our agony,
I ask for punishment.
For those that defended this crime,
I ask for punishment.

I don't want them to offer us
Their hands - soaked in our own
Blood: I want them punished.
I don't want them as ambassadors,
Or living comfortably in their homes:

I want to see them tried
here in this plaza, here in this place.

I demand punishment.

Martes, Nobyembre 14, 2017

Nahihimbing na karapatan (2)

NAHIHIMBING NA KARAPATAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludto

dapat gisingin mo ang mga diwa nila
na may karapatan kang dapat makilala
baka yaong diwa nila’y nahihimbing pa
habang sila nama’y winawalanghiya ka
karapatan ay huwag hayaang mahimbing
kaya dapat ang puso’t diwa’y laging gising

tandaang mong may karapatan bawat isa
na dapat maramdaman nila’t makilala
tandaang may karapatan ang bawat masa
na kaakibat na ng pagkatao nila
karapatan ay huwag hayaang mahimbing
kaya dapat ang puso’t diwa’y laging gising

huwag nyong hayaang kayo’y maagrabyado
ng mga mapagsamantalang pulitiko
at mga gahamang kapitalistang tuso
na ang laging adhika’y pagtubuan tayo
karapatan ay huwag hayaang mahimbing
kaya dapat ang puso’t diwa’y laging gising

karapatan natin ay dapat irespeto
dapat kilalanin ng sinumang gobyerno
at upang tunay nga nating manamnam ito
sistemang bulok ay ibasurang totoo
palitan na ang sistemang kapitalismo
itayo ang isang lipunang makatao

* ang tulang ito'y orihinal na naisulat noong Agosto 10, 2010, at idinagdag ang tatlong huling taludtod na binasa sa aktibidad na Sining Tagpuan na ginanap sa Komisyon sa Karapatang Pantao, Nobyembre 13, 2017, kasabay ng aktibidad ng CSOs ng ASEAN dito sa Pilpinas

Lunes, Oktubre 30, 2017

Pagtula para sa katarungan

di ko malaman kung paano itutula
ang tumagas na dugo't balde-baldeng luha
paano itula ang buhay na nawala
habang puso't pluma ko rin ay nagluluksa

buhay ba ng tao'y katulad lang ng ipis
na basta-basta na lang nila tinitiris
kayraming nagmamahal ang nagsisitangis
sa ganitong nangyayari ba'y magtitiis

dapat na maging makatao ang lipunan
dapat matigil na iyang mga patayan
at dapat ding magkaroon ng katarungan
para sa mga nabiktima't namatayan

sa ganitong sistema'y huwag matuliro
dapat itong pigilan, magsikilos tayo
ipalaganap ang karapatang pantao
itayo ang isang lipunang makatao

- gregbituinjr.
- nilikha at binasa sa isang anti-EJK activity sa Most Holy Trinity Parish, Balic-Balic, Sampaloc, Manila, Oktubre 30, 2017

Lunes, Oktubre 16, 2017

tutula, tutuli, tutulo

tutula, tutuli, tutulo
tulala, tatala, tuliro
talaga, talaba, talungko
taliba, talata, tula ko
- gregbituinjr.

Huwebes, Oktubre 12, 2017

Nais kong maging tapat sa aking napiling sining

nais kong maging tapat sa aking napiling sining
kahit minumutya'y sa pangarap ko lang kapiling
bulsa ko man ay walang pilak na tumataginting
maliit man ako'y bakasakaling makapuwing

nais kong maging tapat, oo, tapat sa pagkatha
aakdain ang saya, indayog, linamnam, luha
patuloy na kakatha di man basahin ng madla
anumang daluyong ang dumatal ay may paghupa

nais kong maging tapat sa minumutya kong dilag
siyang musa ng pagkatha, pag-ibig nga ba'y bulag
bakit iwing puso ko'y napili niyang mabihag
sa kanya, puso kong bato'y tila ba mababasag

sa pagluluto ko ng katha'y nais kong maging tapat
sinampalukang sanaysay at may tulang pinangat
ang sinigang kong taludtod, malalasahang sukat
inadobo kong saknong, asahan mo't di maalat

- gregbituinjr.

Miyerkules, Oktubre 11, 2017

Paano aayusin ang buhay na tila pulubi

ayusin mo ang buhay mo? ang narinig kong sabi
paano ba aayusin ang buhay na sakbibi
ng lumbay kaya tambay na lang maghapon at gabi

paano aayusin ang buhay na tila pulubi
upang sa kapwa'y magkaroon din siya ng silbi
at di naman magaya sa danas ng tatlong bibi

mahirap namang maghilata lang lagi sa tabi
at pangangarap ng gising ang laging hinahabi
gayong walang naiipon, walang naisusubi

- gregbituinjr.

Masasagwan ko kaya ang malayong laot

masasagwan ko kaya ang malayong laot
kung lumbay sa katauhan ko'y nanunuot
tatahakin ba ang daang masalimuot
upang pahupain ang naglatang na poot
na sa baradong dibdib ay susundot-sundot

tila naglalagalag ang mga talulot
kumikilos paiwas sa badyang bangungot
sisirin man ang lalim, huwag magbantulot
sa pagsagupa sa kakaharaping gusot
upang inaasam ay di naman maudlot

- gregbituinjr.

Sabado, Oktubre 7, 2017

Tinokhang

kanino dudulog ang kawawang tinokhang
kung iwing buhay nila'y dinala sa ilang
ilang buhay pa'ng kukunin ng mga halang
tila uhaw sa dugo ang sanrekwang aswang
puso't dignidad nila'y di na iginalang

walang proseso't mga tumitira'y hibang
walang batas kundi baril ng mga hunghang
buhay ng kapwa'y sa dugo pinalulutang
sa kawalang paglilitis nakikinabang
tama bang basta na lang sila mamamaslang?

- gregbituinjr.

Huwebes, Setyembre 28, 2017

Tula para sa ika-32 anibersaryo ng BALAY

TULA PARA SA IKA-32 ANIBERSARYO NG BALAY

I

paano iigpawan ang bangungot ng kahapon
nang magpatuloy ang buhay, tuluyang makabangon
mula sa danas ng kaytinding unos at daluyong
muli'y tumindig ng may dangal, tuloy ang layon

kayrami nang kwento ng maraming pakikibaka
dahil sila'y nangarap na mabago ang sistema
tinanganan ang prinsipyo, sila'y nag-organisa
ngunit sila'y dinurog ng pasistang diktadura

dinakip, kinulong, tinortyur, pinaslang, winala
naganap na diktadura'y bangungot, isang sumpa
tunay ngang mga namuno'y sandakot na kuhila
habang mga ipiniit, nag-asam ng paglaya

habang may inaapi't pinagsasamantalahan
maraming nangangarap ng makataong lipunan
patuloy na nakikibaka, kikilos, lalaban
upang pagbabago't ginhawa'y makamit ng bayan

II

isang taas-kamao pong pagpupugay sa BALAY
pagkat sadyang kayraming tinulungan nilang tunay
taos-pusong pasasalamat itong aming alay
at sa inyong anibersaryo, Mabuhay! Mabuhay!

- gregbituinjr.

* nilikha sa Bantayog ng mga Bayani habang nagaganap ang programa ng Balay Rehabilitation Center na nagdiriwang ng kanilang ika-32 anibersaryo, Setyembre 27, 2017

Miyerkules, Setyembre 27, 2017

Sa ika-32 anibersaryo ng BALAY

SA IKA-32 ANIBERSARYO NG BALAY

isang taas-noo't taas-kamaong pagpupugay
sa pagdiriwang nitong anibersaryo ng BALAY
mga ginagawa ninyo'y paglilingkod na tunay
pinahahalagahan ang karapatan at buhay

tinulungan yaong mga bilanggong pulitikal
kahubdan ay dinamitan, nilagyan ng balabal
tinaguyod maibalik ang kanilang dangal
hanggang lumaya sila, tunay ngang gawaing banal

patuloy kayong tumulong para sa pagbabago
biktima ng tortyur, tokhang, ay tinulungan ninyo
habang tinataguyod ang karapatang pantao
sa harap man ng kawalang hustisya at proseso

taos-pusong pasasalamat sa mga kasama
sa BALAY na kumikilos pa para sa hustisya
habang kami'y patuloy pa rin sa pakikibaka
at sa pangarap na lipunan ay nagkakaisa

O, Balay, karapatan ay ipaglaban pa natin
pamahalaan ay patuloy nating kalampagin
katarunga't kapakanan ng kapwa'y patampukin
upang kapayapaan sa bansa't sa mundo'y kamtin

tula ni Greg Bituin Jr.
27 Setyembre 2017

Miyerkules, Setyembre 6, 2017

Ang namumunong kuhila

bulag sa nasa paligid?
bingi sa mga nabatid?
pipi sa mga kapatid?
pandama'y tila ba manhid?

basta na lang tinitiris
itinulad pa sa ipis
tayo pa ba'y magtitiis
sa patayang anong bangis

ang namumunong kuhila
ay sadyang kasumpa-sumpa
pagpaslang na'y anong lubha
dapat itong masawata

- gregbituinjr.

Lunes, Setyembre 4, 2017

Luha't dugo sa panahon ng tokbang

LUHA'T DUGO SA PANAHON NG TOKBANG

biglang bumuhos ang ulan
mga luha'y nagpatakan
at dumaloy sa lansangan
mga dugo'y nahugasan

mundong ito'y ayos pa ba
at nakakangiti ka pa
maganda ba ang umaga
kung may mga tinutumba

ang pinupuntirya'y kapos
buhay ay kalunos-lunos
subalit di ko matalos
titigil ba ang pag-ulos

may karapatan ka pa ba
may wastong proseso pa ba
buhay pa ba'y sinisinta
o wala ka nang madama

walang katwirang pagpatay
ay dapat pigilang tunay
dapat nilang mapagnilay
may halaga bawat buhay

- gregbituinjr.

Sabado, Setyembre 2, 2017

Isang tula muna para kay Stella

ISANG TULA MUNA PARA KAY STELLA

ramdam ko ang hamog sa bawat kong umaga
tila laman ko'y nag-uumapaw sa saya
malamyos ang himbing, alaala'y dalaga
gising na ang lungsod at panay ang busina

napapatitig pa rin ako sa kawalan
tila nagsusumbatan ang puso't isipan
sinong masisisi't wala bang pakiramdam
o masaya't suliranin na'y mapaparam

di ko napanood ang kanyang pelikula
na pamagat niyon ay nakahahalina
ang "Isangdaang Tula para kay Stella"
inspirasyon, tula, puno ba ng pag-asa?

bakit ang nadarama pa rin ay panimdim
kung iwing puso'y nagpaparaya't di sakim
tingin ng tandang ay tila baga kaytalim
dumalaga ba'y ano kayang nasisimsim

- gregbituinjr.
mga larawan mula sa google

Huwebes, Agosto 31, 2017

Ang mga nalulong

ang mga nalulong
tiyak makukulong
habang ang buryong
ay bubulong-bulong

piniit ng batas
kumapit sa rehas
anang talipandas:
"paano pupulas?"

"anong sakit damhin
nitong palad namin?
sentensya'y babathin
upang laya'y kamtin?"

dama ng sugapa
habang lumuluha
sa pamilya'y awa
sa sarili'y sumpa

- gregbituinjr.

Linggo, Agosto 27, 2017

Dyenosidyo sa bayan ko

DYENOSIDYO SA BAYAN KO

libu-libo na ang pinaslang sa bayan ko
nakakapangamba na't isang dyenosidyo
pawang tilamsik ng dugo ang bumabagyo
sa masang dinaluhong ng utak-barbaro

dyenosidyo ba'y paano mapipigilan
lalo't mga tingga na ang pinapaulan
laksang dugo na'y pinabaha sa lansangan
di na rin iginagalang ang karapatan

pupulbusing matindi ang uring sugapa
sa droga't dugo'y lilipuling parang linta
ang pinadadaluyong na'y mapulang sigwa
tila baga lugar na ito'y isinumpa

sa dyenosidyong iyon sinong mananagot
sa dagat na pula ba'y makapapalaot
paano harapin ang mukhang nakamurot
kung hinarap ng namatayan ay hilakbot

- gregbituinjr.

Biyernes, Agosto 25, 2017

Nang maduterte si Kian

NANG MADUTERTE SI KIAN

huwag nating payagang muling maduterte
ang ating kabataan ng mga salbahe
oplan tokbang ang dahilan ng pangyayari
si Kian na dapat iyang pinakahuli

kayrami nang naduterte ang mga halang
si Kian ay isa lang sa mga tinokbang
pag naduterte ka'y kawawa kang nilalang
aba'y dapat nang pigilan iyang pagpaslang

di dapat maduterte sinuman sa atin
dapat tiyaking due process ay pairalin
iyang pagduterte'y labag sa batas natin
pagkat gawain iyan ng mga salarin

sinumang manduterte'y dapat parusahan
litisin at ikulong pag napatunayan
ipakita rin nating dito sa lipunan
iginagalang natin bawat karapatan

- gregbituinjr.

Talasalitaan: 
* maduterte = mapaslang ang isang tao nang walang due process at walang paglilitis
* tokbang = mula sa "toktok! bangbang!"; operasyong pagkatok sa bahay saka babarilin ang puntirya

Huwebes, Agosto 24, 2017

Bilin sa kabataan ngayon

BILIN SA KABATAAN NGAYON

bilin sa kabataan ngayon, huwag magpagabi
baka mabiktima ka ng tokbang o maduterte
huwag ipagwalang-bahala ang payo't sinabi
ika nga ng awit, "baka humandusay sa tabi"

libu-libo na ang naduterte sa ating bansa
ang gera sa droga'y bakit naging gera sa dukha
bakit pawang pinupuntirya'y mga walang-wala
napaslang ay maralita, kabataan, at bata

dagdag na bilin, huwag magpupunta sa madilim
pagkat pag napagkamalan ka'y dahasin ng lagim
kayraming pagala-galang ang budhi'y kulay itim
mag-ingat nang di danasin ang karima-rimarim

kabataan ngayon ay di na dapat magpagabi
kahit pa umaakyat ng ligaw sa binibini

- gregbituinjr.

Martes, Agosto 22, 2017

Di dapat ginugutom ang mga makata

DI DAPAT GINUGUTOM ANG MGA MAKATA

dahil di dapat ginugutom ang mga makata
subalit ayaw naming mabusog sa pera't muta
takot silang isama namin ang gutom sa katha
at baka kapangyariha'y mabusisi sa tula

kung makata'y gutom, di lalo na ang laksang dukha
itong maykapangyarihan, wala palang magawa
aba'y kung sila'y walang silbi, dapat lang bumaba
kaysa ang mamamayan nila'y gutom at tulala

ang pagiging komunista ba'y nasaan ang diwa
di ba't gumanda ang lagay ng masa't manggagawa
tinatamasa ng lahat ang asam na ginhawa
walang sinumang maiiwan kahit isang dukha

kaya pag ginutom nila kaming mga makata
ang ginugutom nila'y mga kapatid na dukha
mabuting busugin namin sila sa tula't sumpa
bakasakaling may pagbabago silang magawa

- gregbituinjr.

- tugon sa pamagat ng artikulong: "Red poets' society: Why did powerful Russian Communists fear the work of impoverished poets?" na nasa kawing na http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/red-poets-society-why-did-powerful-russian-communists-fear-the-work-of-impoverished-poets-2342599.html

Red poets' society: Why did powerful Russian Communists fear the work of impoverished poets?
Andy McSmith @andymcsmith Tuesday 23 August 2011 23:00 BST

People who call themselves Guido are invariably trouble. One tried to blow up Parliament, another writes a right wing libertarian blog and a third, little known to the British public, led a rampaging gang of anarchists in Moscow 90 years ago.

It is sometimes thought that the civil war in Russia in 1918-20 was a straight fight between the Red Army and the monarchist White Army. Actually, there was a variety of armed bands fighting to overthrow communism without bringing back the Tsar. Guido's band was an example.

There were also bohemian artists for whom the revolution was principally a chance for wild self-expression, who congregated at the Poets' Café in Moscow, where Sergei Prokofiev occasionally took to the piano. Though most of its patrons identified with the left, in July 1921, a poet named Nikolai Gumilev, an out and out monarchist, was a guest performer.

Gumilev is a popular poet in Russia once again. His work is now on sale in Russian bookshops, which it never was in the Soviet era. Translations of his better know poems, such as The Giraffe are on the web. Meanwhile, Guido's band included a man who considered that his talent as a cabaret singer had not received due recognition. One evening, the gang turned up at the Poets Café, armed to the teeth and led by Guido, a handsome, dark-haired character in a black velvet tunic, bedecked with jewels around his neck and rings on his fingers, probably obtained by looting. The anarchists insisted that their singer comrade be heard.

He staggered on stage, drunk, and gave off a cacophony so offensively tuneless that the poet Mayakovsky leapt on stage to push him out of the way. Guido then jumped on stage waving a loaded pistol.

Fortunately for all concerned, there was a group of Red Guards in the audience, who cocked their rifles and chased the anarchists out of the café. There, disappointingly, Guido then vanished from the historical record.

It was a curious place for Nikolai Gumilev to be giving a poetry recital. He was comfortable enough, because he enjoyed the company of anyone who was artistically gifted or who appreciated poetry. On a visit to France, he had struck up an instant friendship with the writer Victor Serge, one of whose relatives was hanged for his part in the assassination of the Tsar Alexander II and who had just spent five years in French prisons for his alleged involvement in anarchist outrages. Gumilev told him: "Mine is the true Russian nature, as formed by Orthodox Christianity. You also have the true Russian nature, but at its extreme opposite, that of spontaneous anarchy, primitive violence and unruly beliefs. I love all Russia."

But not all Russia loved him. There was an obvious risk in allowing someone who had been an officer in the Tsar's cavalry to make any kind of appearance in post-revolutionary Moscow. Yet he was heard with respect by people who loved his verses, regardless of his politics. As he finished, another voice in the audience struck up, reciting Gumilev's verses from memory. But the speaker was not the typical poetry lover. He was a fierce looking young man with a striking black beard. It was Jacob Blyumkin, an officer of the feared communist police, the Cheka, and a former terrorist, who in 1918 shot dead Count von Mirbach, the German Ambassador to Russia. Later, he would achieve the unwanted distinction of being the first person executed on Stalin's orders for being a Trotsky sympathiser. He also loved poetry and these two men from opposite political extremes shook hands and bonded. A few days late, in the city we now call St Petersburg, other Cheka officers paid Gumilev a visit, to take him away and charge him with conspiracy to overthrow the state, an offence routinely dealt with by a firing squad.

Gumilev had taken a risk by making public appearances so soon after the end of the civil war, but he evidently thought that if he confined himself to writing and reciting poetry, the vast prestige that poetry had among educated Russians would protect him.

This was not as mad an idea as it seems. Those early Russian poets, like everyone else in the country, weren't free from the political disruption and the absence of free speech, but they were extraordinarily lucky to have the audiences they had. The best of them were revered like rock stars. They became famous without the aid of publicity, because poetry lovers listened to their recitals, learned their stanzas and passed them on.

Gumilev had been part of a mini cultural renaissance that swept St Petersburg and Moscow in 1912. He was pivotal in a group called the Acmeists, two of whom, Anna Akhmatova and Osip Mandelstam, are reckoned to be among the greatest Russian poets of the century. Gumilev and Akhmatova were briefly married. He was serially unfaithful to her, but unstinting in acknowledging her talent. He was also almost right in assuming that a poet was bulletproof, even under Bolshevik rule. Many of the early Bolshevik leaders had an almost superstitious reverence for the power of poetry. In Trotsky's autobiography, he paid tribute to a brave Bolshevik agent named Larisa Reisner, who operated for the Red Army behind enemy lines. Trotsky will have known that Reisner was also a poetry addict. He probably did not know she was one of the women with whom Gumilev had cheated on his wife.

Even Stalin, who once cynically asked "how many divisions has the Pope", showed more respect for great poetry than for the Pontiff. There is a famous story that in the 1930s Mandelstam was arrested because he had been reciting to his friends a short poem denouncing Stalin as a mass murderer with fat greasy fingers. This was at a time when people were shot for writing critically about the leader in their diary.

Mandelstam's poetry had not been published for years, but when he was picked up, the chief of police knew they had a major case on their hands and took the trouble of committing the entire poem to memory before reporting upwards for a decision. Stalin put in a telephone call to Boris Pasternak, as one of the few people from whom he could expect a truthful answer, to check if Mandelstam was a great poet. The outcome? Temporarily, Mandelstam was saved and he got away with being exiled from Moscow for three years.

In the 1940s, the authorities became so alarmed by the influence of Anna Akhmatova, a widow living in poverty in a third storey flat – whose works had been effectively banned since 1925 – that the Central Committee passed a resolution which had to be studied as part of the school syllabus, denouncing her as "half whore, half nun". But she was not arrested. Instead, they arrested her son, Lev Gumilev, to intimidate her.

After Nikolai Gumilev's arrest on 3 August 1921, there seems to have been an absence of urgency in the reaction it provoked. Akhmatova first learned that he was arrested on 10 August. Various people made appeals, apparently unaware of how dangerous the situation was. Maxim Gorky is reputed to have extracted a promise from Lenin that Gumilev would not be harmed, but too late.

In St Petersburg, some very officious Cheka officers were determined to show that their work was an important as ever, although the civil war was over.

They claimed to have uncovered a very large conspiracy involving academics and former Tsarist officers, including Gumilev. The Cheka then had the power to pass death sentences, with the defendants having no right of appeal. On 24 August – 90 years ago today – Gumilev was sentenced to be shot, as part of a mass execution. The sentence was carried out without delay.

It was a shocking end to the adventures of a gifted young man and yet there is a school of thought which says that, for all the dangers and hardships these people faced, they were luckier than the poets whose work has no real meaning, because it lacks an audience that appreciates great art.

Once, when Mandelstam's wife Nadezha was complaining about their poverty stricken, itinerant life, he told her: "Why complain? Poetry is respected only in this country – people are killed for it. There's no place where more people are killed for it."

Biyernes, Agosto 18, 2017

Sariling Wika: Isapuso, Isadiwa, Isabuhay

SARILING WIKA: ISAPUSO, ISADIWA, ISABUHAY

paano gagamitin ang sariling wika
kung nariyan ang globalisasyon, banyaga
kung naninibasik sa lipuna'y kuhila
sariling wika ba'y salita lang ng dukha?

halina't aralin natin ang kasaysayan
sa sariling wika'y sinong nakipaglaban
gurong si Asedillo'y nangunguna riyan
ipinagtanggol niya ang wika ng bayan

at makalipas ang ilang dekada't taon
naging Ama ng Wikang Pambansa si Quezon
si Asedillo'y nalimot ng henerasyon
nasaan na ba ang sariling wika ngayon

aral ni Asedillo'y huwag lilimutin
sariling wika'y dangal na dapat mahalin
kung kailangan buhay ay ialay natin
upang sariling wika'y sadyang patampukin

- gregbituinjr.
- ang tulang ito'y inihanda at binasa sa Rizal Park Open Air Auditorium noong ika-18 ng Agosto, 2017 sa programang "Sariling Wika Ang Siyang Magpapalaya"

Miyerkules, Agosto 16, 2017

Walang mabuting tanikala

WALANG MABUTING TANIKALA

walang mabuting tanikala
pagkat akibat nito'y sumpa
di wasto ang laging pagluha
buti pang gulok mo'y ihasa

walang mabuting tanikala
kung tulad mo'y inaalila
bawat tanikala'y masama
lalo't karapatan'y nawala

walang mabuting tanikala
kung ang turing sa dukha'y daga
dapat lumaban ang dalita
kumilos at di lang salita

ang tanikala'y tanikala
pakintabin man ng kuhila
dapat itong putuling sadya
kung ayaw mong nakakawawa

walang mabuting tanikala
maiging lumaban ka, dukha
kung nasa'y ganap na paglaya
mabuting walang tanikala

- gregbituinjr.

Martes, Agosto 15, 2017

Tula kina Heber at Florante

TULA KINA HEBER AT FLORANTE
ni Gregorio V. Bituin Jr.

i

may mga awit silang para sa sariling wika
dalawang awiting tunay na kadaki-dakila

may kantang "Ako'y Isang Pinoy" itong si Florante
at may "Tayo'y Mga Pinoy" si Heber Bartolome

pawang mga mang-aawit na sadyang magagaling
tagapagtanggol ng wika't tunay na magigiting

kalayaan sa kanilang awitin makakatas
animo sa globalisasyon ay matinding lunas

ii

sa inyong dalawa'y taas-kamaong pagpupugay
nawa'y manatiling malusog, humaba ang buhay

tulad nyo, sariling wika'y itataguyod namin
pagkat tulad ng anghel, ito'y identidad natin

salamat sa awitin ninyong walang kamatayan
na tunay ninyong pamana sa buong sambayanan

ngayong Buwan ng Wika'y dapat lang kayong itanghal
mang-aawit na dapat lang gawaran ng parangal

Sabado, Agosto 12, 2017

A ispor Atis

A ispor Atis

A ispor Atis, ituro sa mga bata
B ispor Batis, gamit ang sariling wika
Aba'y kayrami nating magandang salita
Bakit nahuhumaling sa wikang banyaga

A ispor Atis, ito ang sariling atin
B ispor Batis, sariling wika'y gamitin
Aba'y di tayo lahi ng mga alipin
Kundi lahing bayaning pawang magigiting

A ispor Apol daw, aba'y huwag magmintis
Sariling wika'y huwag payagang matiris
Ng sinumang nangangayupapa sa Ingles
Padaluyin natin ito tulad ng batis

A ispor Atis, ituro sa paaralan
At lalaki silang kaagapay ng bayan

- gregbituinjr.

Miyerkules, Agosto 9, 2017

Basted sa tsiks

BASTED SA TSIKS

"Bakin ga ika'y nakamurot?" anang aking mamay
habang sa tubuhan kasama akong nangungumpay
suliraning are'y bakit di ko matagong tunay
lihim ng puso'y nadaramang nagkagutay-gutay

nakilala ko sa tuklong ang kaygandang dalaga
tila ba kabuuan niya'y kahali-halina
ngiti pa lang, aba'y parang ako'y nasa langit na
ako'y tila inuugoy sa duyan ng pagsinta

ang inaasam kong diwata'y kaysarap kausap
lambing niya animo'y tangay ka sa alapaap
ngunit aking mutya'y ano’t may ibang hinahanap
di ako ang kabagay, iba ang kanyang kaganap

sa salitang lungsod nga'y "basted", iwing puso'y sawi
at ang mamay, habang pinatutuka ang tinali
payo'y humanap ng iba't sakit ay mapapawi
habang ang tandang sa dumalaga'y panay ang giri

- gregbituinjr.

nakamurot = nakasimangot
nangungumpay = nangunguha ng pagkain ng kalabaw
mamay = lolo
tuklong = tagalog ng kastilang "kapilya"

Biyernes, Agosto 4, 2017

Si Lean at si Gandalf

SI LEAN AT SI GANDALF
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

"The Company has just lost Gandalf in Moria. And there is still such a long, long way to go." ~ Lean Alejandro, sa kanyang liham sa kanyang guro nang siya'y nakapiit.

tulad ni Lean, na dinaluhong at nabilanggo
si Gandalf nang mapalaban ay tuluyang naglaho
maraming sapalaran, panganib ay napipinto
subalit nagbabalik din mula sa abo't guho

dalawang buwang singkad din si Lean sa piitan
nakamit ang paglaya sa tulong ng mamamayan
nakaligtas si Gandalf sa tiyak na kamatayan
at napaslang ang kalabang Balrug sa kalaliman

nakabalik si Gandalf upang tapusin ang misyon
nakalaya si Lean na pagbabago ang hamon
pawang kagalingan ng kapwa ang kanilang layon
pangarap yaong kaytayog na di maikakahon

malupit ang kanilang kalaban, O, anong lupit!
pinagdaanan man nila'y samutsaring pasakit
ngunit pag-asa't kabutihan ang kanilang bitbit
upang kamtin ng bayan ang tagumpay na kayrikit

Martes, Agosto 1, 2017

Pagbati sa pagtatapos ng pamangkin

PAGBATI SA PAGTATAPOS NG PAMANGKIN

nailatag nang muli ang isang bagong umaga
dahil sa nakamit mong pagtatapos sa eskwela
sa iyong magulang isa kang tunay na biyaya
na dapat ipagmalaki ng bawat ama't ina

pagtatapos mo'y patunay nang tiyaga mo't sipag
upang magandang kinabukasan ay maaninag
sa haharaping buhay ay dapat magpakatatag
dahil gubat na susuungin ay napakadawag

turo ng eskwela sa pagkatao'y mababakas
maging matalino sa tatahaking bagong landas
pagkat ikaw lamang ang uugit sa iyong bukas
pagsikapan mo ang buhay na prinsipyado't patas

namumukod-tangi kang tala sa laksang bituin
maligayang pagtatapos, o, mahal kong pamangkin

- gregbituinjr.

(*Ang tulang ito'y hiniling ng isang kasama na gawan ko ng tula ang pagtatapos ng kanyang pamangkin.)

Linggo, Hulyo 30, 2017

Ang Unang Pambansang Asamblea'y may bahid ng dugo ni Macario Sakay

ANG UNANG PAMBANSANG ASAMBLEA’Y 
MAY BAHID NG DUGO NI MACARIO SAKAY
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

may dapat na ipagpasalamat ang buong bayan
sa pagkakatatag ng unang pambansang asamblea
mula sa dugo ni Sakay ay nasakatuparan
unang pambansang asamblea’y naidaos nila

dapat nating alalahaning may bahid ng dugo
ni Sakay ang pagtitipon nitong ating ninuno
taksil nga ba si Dominador Gomez na kadugo
at humimok kina Sakay upang sila’y sumuko

tanging rebelyon nina Sakay lang daw ang balakid
upang matupad ang pambansang asambleang asam
kumagat sa pain, ngunit sa bitayan nabulid
subalit sakripisyo niya’y di dapat maparam

rebolusyonaryo siyang dapat kilanling tunay
tunay ngang bayani si Pangulong Macario Sakay

Biyernes, Hulyo 28, 2017

Bato

BATO

galit si Heneral Bato sa mga nagbabato
galit sa mga sugapang dumudurog ng bato
galit sa mga durugistang nahaling sa bato
kung sinong may kasalanan ba'y dapat binabato

salot sa mamamayan ang mga adik na hibang
na pag wala sa huwisyo sa kapwa'y nanlalamang
mga nagnanakaw, nanggagahasa, pumapaslang
mga tulad nila ang puntirya ng Oplan Tokhang

paminsan-minsan nakakaramdam ng pagkabato
walang magawa sa buhay, naiinip ang tao
ibang karanasan pa ang hanap ng mga ito
bakasakaling may langit sa kabila ng bato

ang iba'y may problemang nais nilang matugunan
at kung di man masolusyunan, ito'y mawakasan
animo'y nasa bato ang hanap na kasagutan
iba'y nag-iisip na bato'y pagkakaperahan

ngunit malaking kasalanan ba ang pagbabato
na dapat agad patayin ang gumagamit nito
di ba't may karapatan sila sa tamang proseso
kung mapatunayang nagkasala'y ipiit ito

bawat bumulagta'y dapat dumaan sa due process
pagkat sila'y tao rin at di kutong tinitiris
may akibat na karapatan, di sila ipis
pagkat sila'y may pamilya pa ring maghihinagpis

- gregbituinjr.

Huwebes, Hulyo 27, 2017

Mga larawan ng kamatayan

MGA LARAWAN NG KAMATAYAN

naglalabanan noon ang mga sadyang bihasa
pawang gladyador, mga napiit na mandirigma
nakikipaglaban nang manonood ay matuwa
at makamit ang kanilang minimithing paglaya

naganap ang mga iyon sa sinaunang Roma
na pininta sa kambas ng sikat na Juan Luna
yaong mga natalo't napaslang na'y hinihila
ililibing kung saan habang iba'y nagsasaya

animo'y guniguning nagbalik ang kanyang pinta
sa paglalarawan ng isang Christopher Zamora
tila ba parak ang sa mga bangkay humihila
ang isang pinaslang sa gilid ay may karatula

ikalwa'y naganap sa panahong kasalukuyan
kung saan dukha'y itinuring na parang ipis lang
walang proseso, biktima ng tokbang (tok-tok-bang-bang)
di na nililitis kung talagang may kasalanan

dalawang larawan iyong animo'y magkakambal
larawan ng mga pangyayaring karumal-dumal
tila ba iyon ay katuwaan ng mga hangal
na tila buhay ng tao'y kapara ng animal

- gregbituinjr.
Spolarium - Guhit ni Juan Luna, 1884
Guhit ni Christopher Zamora ng Manila Today, 2017

Martes, Hulyo 25, 2017

Itigil ang tokbang!

ITIGIL ANG TOKBANG!

ang tokhang ay pagkatok upang makiusap
nangyari'y di tokhang kundi tokbang nang ganap
ang buhay na'y nawawala sa isang iglap
nangyari'y tok! tok! bang! bang!, walang usap-usap

ganito ba ang mundong iyong nais, sinta?
mamulat sa karahasan ang iyong kapwa
kalaban ng krimen ay kriminal din pala
walang proseso't nakapiring ang hustisya

walang paki sa buhay, basta tinitiris
ang buhay ng dukhang itinulad sa ipis
sa nanonokbang, di na uso ang due process
sinumang pinuntirya'y di na malilitis

proseso'y igalang, litisin ang maysala
panagutin sa krimeng kanilang nagawa
huwag tularan ang mga tusong kuhila
na naglalaway na sa dugo't tuwang-tuwa

wala na bang budhi silang paslang ng paslang?
o makikinig pa ang mga pusong halang:
may karapatan sa buhay bawat nilalang
kaya itigil ang tokbang, ang tok! tok! bang! bang!

- tula't litrato ni gregbituinjr., SONA 2017

Lunes, Hulyo 24, 2017

Martsa ng mga hindi makapag-martsa

MARTSA NG MGA HINDI MAKAPAG-MARTSA

di sila makapag-martsa pagkat patay na
patay na sila kaya di makapag-martsa
ngunit guniguni't panawagang hustisya
ay naririto pa't amin silang kasama

mga sapatos lang at tsinelas na luma
doon sa lansangan inihilerang sadya
may mga magkapares, may walang kabika
simbolong sa SONA, sila'y nagugunita

ang pinairal na'y kultura ng pagpatay
sa bansang ginawang barya-barya ang buhay
tila berdugo'y uhaw sa dugo ng bangkay
tokbang, tokbang, libu-libo'y naging kalansay

nagdodroga raw kaya sila'y iniligpit
nagdodroga ba pati mga batang paslit?
na napaslang dahil namumuno’y kaylupit
bakit due process sa kanila'y pinagkait?

walang paglilitis, sila'y pinagpapaslang
silang biniktima ng tokbang (tok,tok, bang, bang)
naroon ma'y sapatos at tsinelas lamang
tandang dapat managot ang sinumang halang

- gregbituinjr.

Biyernes, Hulyo 21, 2017

Tula laban sa tokbang

kaninumang buhay na nalihis
di dapat tirising parang ipis
respetuhin ang right to due process
tiyaking may wastong paglilitis

- No to tokbang! No to EJK!
- Igalang ang karapatang pantao!

Huwebes, Hulyo 20, 2017

Nilay at danas sa kumukulong diktadura

NILAY AT DANAS SA KUMUKULONG DIKTADURA

libu-libo'y pinaslang sa unang taon pa lamang
turing sa dukha'y ipis, buhay nila'y di ginalang
maginoong sukab na'y talipandas na nahirang
masa'y di maisip sa sariling dugo lulutang

animo'y isang sumpa sa bayan ng magigiting
na pati tusong pulitiko'y nagsipagbalimbing
inidolo'y dating diktador ng pinunong praning
na sa Libingan ng mga Bayani inilibing

mga sugapa'y maysakit ang diwa't kaluluwa
walang proseso't pagpaslang ba agad ang sentensya?
utos ng hari nang di mabali, nag-martial law na
ang lupang pangako'y nilason ng sukab at bomba

ang martial law'y gagawin pa nilang pambuong bansa
baka marami na namang matortyur, mangawala
nakababahala ngang tunay ang pinaggagawa
karapatang pantao'y sadyang binabalewala

hindi tulog ang bayan, naririto't nagtitipon
nakahanda sa pagharap sa panibagong hamon
di papayag mabalik ang bangungot ng kahapon
masa'y pipiglas sa pangil ng bagong panginoon
- gregbituinjr.

(nilikha para sa National Conference Against Dictatorship o NCAD na ginanap sa Benitez Hall, College of Education, UP Diliman, Hulyo 20-21, 2017)

Linggo, Hulyo 16, 2017

Si Juan "Tamad" at ang makata

nakilala si Juan na sa bayabas nag-abang
kung kailan sa lupa'y lalagpak na manibalang
habang patuloy ang nilay ng makata sa ilang
lumilipad ang isip at naroong naglilinang

tambay si Juan, nakikipaghuntahan sa kanto
paano raw kabit niya'y bibigyan ng sustento
tambay rin ang makatang ang baon ay pulos kwento
tinitirintas sa buhangin ang mata ng bagyo

di sila mga tamad pagkat pawang malikhain
bawat bagay sa daigdig ay nais maeksamin
bagsak ng bayabas ay siyentipikong suriin
habang anumang tuklas ng makata'y kakathain

si Juan gayong nagsusuri'y tinuring na tamad
tulad ng iba pang siyentipikong kapuspalad
habang isip ng makata'y ibong lilipad-lipad
sa mga tirong at katunggali'y nakikitalad

- gregbituinjr.

Talasalitaan:
manibalang - malapit nang mahinog
huntahan - kwentuhan
tirintas - paglubid ng tatlo o higit pang hibla
tirong - taong nagkukunwaring matapang o makapangyarihan at nananakot ng kapwa
talad - manu-manong paglalaban na gamit ang espada o itak

Sabado, Hulyo 15, 2017

Ayaw namin, ayaw namin sa droga't tokbang

ayaw namin, ayaw namin sa droga't tokbang
huwag mong patayin ang sugapang tikbalang
mahalaga ang buhay ng bawat nilalang
bakit buhay ng kapwa'y basta pinapaslang

alam mo, ang droga't tokbang ay ayaw namin
karapatan sa buhay ay huwag siilin
sugapa'y maysakit kaya dapat gamutin
at hindi mga kutong basta titirisin

ayaw namin sa tokbang, ayaw din sa droga
dukha lang naman ang laging inaasinta
panginoon ng droga'y dapat mapuntirya
pagkat sila'y malaya pa't tatawa-tawa

kung sakaling mang mga aso'y umalulong
yaong mga sugapa'y tiyak nabuburyong
minumulto ng buhawi ng pagkakulong
habang doon sa sulok ay bubulong-bulong

- gregbituinjr.

Biyernes, Hulyo 14, 2017

Di bale nang umawit ka ng sintunado

di bale nang umawit ka ng sintunado
kaysa magtalumpati nang wala sa tono
masaya naming pakikinggan ang awit mo
subalit sa talumpati'y dapat seryoso

ang sintunadong awit ay mapapatawad
pagkat bayan ay patuloy pa ring uusad
sa talumpati'y mahalaga ang dignidad
pagkat prinsipyo't pagkatao'y nalalantad

tiyak namang gaganda rin ang iyong tinig
pag nasanay ka't marami nang nakikinig
sa talumpati'y mensahe ang dinirinig
di dapat sintunado't baka ka mausig

- gregbituinjr.

Huwebes, Hulyo 13, 2017

Demonyo akong kalaban na ng kapwa demonyo

(In Every Angel, A Demon Hides. In Every Demon, An Angel Strides.)

demonyo akong kalaban na ng kapwa demonyo
tunggalian itong patay kung patay hanggang dulo
demonyo akong umaayaw sa hudas at gulo
sapagkat nais ko'y pantay na lipunan sa mundo

ngunit mga kalabang demonyo'y talagang hudas
pagkat di sila marunong lumaban ng parehas
tubo't salapi'y sa puso nila nakatirintas
pati buhay at karapata'y kanilang inutas

demonyo akong sa mundo'y nais magpakabuti
sa puso'y maglingkod sa higit na nakararami
subalit kung kapwa demonyo ako na'y kinanti
baka pangil ko'y ipansakmal sa demonyong imbi

demonyo man ako'y kapayapaan ang hangarin
sa mundong dukha'y kayrami't masa'y inaalipin
demonyo akong pawang kabutihan ang mithiin
at ang kasamaan sa mundo'y laging babakahin

- gregbituinjr.

Miyerkules, Hulyo 12, 2017

Kahit ako'y lupa

kahit ako'y lupa't ikaw naman ang bagyo
gaano man kalakas ang mga patak mo
sa pagbagsak mo'y ako pa rin ang sasalo
habang may bahagharing lilitaw sa dulo

ganyan kaming lupa kapag puso'y umibig
sa gaya mong nais kong ipiit sa bisig
bahain man ang lansangan, panay ang kabig
kabuuan mo'y hahagkan ko't magniniig

bagyo kang kaylakas, sa akin din ang bagsak
tinitingala kang gagapang din sa lusak
habang pinalulusog ang mga pinitak
upang isa't isa'y ipagbunying di hamak

ating damhin sa ulan ang bawat tikatik
at sa nilalandas nating lupang maputik
pusong sumisinta'y nagnakaw man ng halik
halik kong ninakaw ay pilit ibabalik

- gregbituinjr.

Martes, Hulyo 11, 2017

Kayraming dagdag-singil, walang dagdag-sahod

kayraming dagdag-singil, walang dagdag-sahod
presyo ng tubig, kuryente'y nakalulunod
presyo ng bigas, langis nakapipilantod
anong klaseng sistema ba ang sinusunod

walang dagdag-sahod, kayraming dagdag-singil
ganyan ba'y batas ng lipunang mapaniil
sa negosyo, tubo'y laging umuukilkil
masa'y balewala sa bayang sinusupil

kayraming dagdag-singil, walang dagdag-sweldo
bakit ganito ang palakad sa gobyerno
pabor sa negosyo, obrero'y agrabyado
ganyan nga ba sa lipunang kapitalismo

bakit nagtatrabaho'y nasa karukhaan
gayong di nagtatrabaho'y nagbubundatan
laksa'y naghihirap, nagpapasasa'y ilan
aba'y ganyang lipunan na'y dapat palitan

- gregbituinjr.

Lunes, Hulyo 10, 2017

Maligayang kaarawan, Ka Lean Alejandro!

Maligayang kaarawan, Ka Lean! Nawa'y sumaiyo ang katarungan! Habang kami'y tuloy pa rin ang laban Tungo sa pagbabago ng lipunan!

Linggo, Hulyo 9, 2017

Sinong maysakit?

SINONG MAYSAKIT?

sino kang nakahawak ng kapangyarihan
na sa baril inaasa ang "katarungan"
atas mong pagpaslang ay anong kahulugan
kundi magtanggal ng buhay at karapatan

bakit nais na hustisya'y walang proseso
iyon ba ang kahulugan ng pagbabago
walang proseso'y kaparaanan ng gago
walang paggalang sa buhay ng kapwa tao

sa mga nakagawa ng sala'y may batas
at may mga proseso upang maging patas
ang hustisya't di basta na lamang uutas
hatol na batay sa ebidensyang malakas

ang nagdroga'y sa karamdaman nakapiit
at may karapatang di dapat ipagkait
sugapa'y kriminal na kung nakapanakit
kung wala pang sala'y inosente't maysakit

sugapa'y sa halusinasyon nakaratay
kaya gamutin sila't huwag gawing bangkay
bawat buhay ay igalang, at sunding tunay
ang ikalimang utos: Huwag kang papatay!

- gregbituinjr.

Sabado, Hulyo 8, 2017

Maligayang kaarawan sa iyo, Ate Jackie

Maligayang kaarawan sa iyo, Ate Jackie
Kalagayan mo nawa'y lalaging nasa mabuti
Pagkilos mo para sa karapatan ng marami
Ay dama ng masa kaya po nagpupugay kami
Sa iyo na isa sa aming magaling na Ate.

- Si Ate Jackie ay isa sa aming mga kasama sa human rights, kumikilos sa IDefend at PAHRA (Philippine Alliance of Human Rights Advocates)

Miyerkules, Hulyo 5, 2017

Kwento ng tatlong unggoy

"Putang ina!", ang agad tungayaw ng Haring Unggoy
sa harap ng Dukeng Matsing na kanyang tinutukoy
ang Ministrong Tsonggo'y nagtakip ng ilong sa amoy
ng naglipanang bangkay na nabaon sa kumunoy

sa krimen sa bayan, sila lang daw ay naniningil
ng mga utang ng inaakala nilang sutil
tila "See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil"
ang pakana ng tatlong pinunong kapara'y taksil

atas nila'y bawat pusakal ay dapat mapaslang
pagkat maraming salang ginawa ang mga halang
subalit tatlong pinuno'y buhay ang inuutang
walang proseso't karapatan ang bawat nilalang

ginawang bayani ang diktador na mapang-imbot
batas-militar ay tama, hukuman man ay takot
pasismo’y wasto’t taumbayan na’y nangingilabot
habang dayo'y sinakop ang mga isla sa laot

niyurakan ang karapatan, wala bang magawa
katunggali nga’y dinuduro ng mga kuhila
dapat magsuri't kumilos ang marangal na madla
upang mga pagkakamaling ito'y maitama

- gregbituinjr.

Martes, Hulyo 4, 2017

Isipin mo silang umukit ng lipunan

magsasaka'y iyo ring isipin
kapag kumakain ka ng kanin
silang mga nagsaka't nagtanim
hanggang sa ang palay ay anihin
upang ang bayan ay may makain

isipin ang humukay ng balon
kapag tubig ay iyong ininom
manggagawa'y kayganda ng layon
upang magkatubig itong nayon
at lunasan ang uhaw at gutom

isipin mo rin ang mangingisda
kapag iyong inulam ay isda
lagi sa laot, hindi sa lupa
minsan nakatira na sa bangka
kahit daanan sila ng sigwa

isipin mo rin ang magtutubó
kapag asukal ay ginamit mo
sa kape o matamis na bao
nagtanim at nag-ani ng tubó
nang malasap ang tamis na puro

isipin mo rin ang mananahi
suot natin ay sila ang sanhi
baro man ng pulubi o hari
sinulsi ma'y marami't kaunti
gawain nila'y kapuri-puri

isipin mo rin ang manininda
lalo't naglalako sa bangketa
marangal ang hanapbuhay nila
kaunti man yaong kinikita
basta't di magutom ang pamilya

- gregbituinjr.

Lunes, Hulyo 3, 2017

Ano mang lalim ng balon

ano mang lalim ng balon
tiyak ding makaaahon
pito'y hindi malululon
ng taginting ng kahapon

anong tayog ng kawayan
ay yumuyuko rin naman
tulad ng hari't sakristan
lalo't unos ang dumaan

puso ng ama'y pipintig
sa pakakaining bibig
pagkat buo ang pag-ibig
masipag, nagsisigasig

ibon ng kapayapaan
naligalig ang tahanan
umalpas sa kalawakan
lumipad na't may digmaan

bangkay sa gilid ng kanal
walang anumang balabal
iyon kaya'y ibinuwal
ng katarungang di banal

budhi rin ay nanunumbat
pag sa kapwa'y di matapat
ang gulok mang anong bigat
may kaluban ding katapat

- gregbituinjr.

Hindi sila mga ipis

hindi sila mga ipis
na basta lang tinitiris
dukha silang nagtitiis
sa dusa, hirap at amis

hindi sila mga lisa
na basta lang pinipisa
nagkataong sila'y dukha
hindi dapat pinupuksa

sila'y kapwa natin tao
na maaaring magbago
kung nagkasala ang tao
ay idaan sa proseso

sino bang dapat mausig
budhi ba'y nakaririnig
sino bang dapat malupig
puso mo ba’y naaantig

- gregbituinjr.

Linggo, Hulyo 2, 2017

Pangako ng kuhila

bakit ba karaniwang ang mga pangako
sa bungad pa lang ng sabana'y napapako?
kapara'y nasa bulwagang nakatalungko
o kaya'y doon sa kalbaryo'y nakayuko

nangako'y anong tapang na kapara'y leyon
wawakasan na raw ang kontraktwalisasyon
pagkat sa buhay ng obrero'y lumalamon
sa bituka’t balat nila’y diskriminasyon

kahit langit na'y pinangako ng kuhila
upang himagsik ng obrero'y mapahupa
napapatid ba bawat guhit ng panata?
nang kuyom nilang kamao'y mapatirapa

santaong nagdaan, pangako'y nasaan na?
sa obrero’y naglubid lang ba ng pag-asa?
pinangako ba’y sadyang nilunok na niya?
buntot nga ba’y nabahag sa kapitalista?

- gregbituinjr.

Sabado, Hulyo 1, 2017

Sino ang sukab na laging pananakot ang alam

sino ang sukab na laging pananakot ang alam
pulos banta, papatay, papaslang, o kaya'y kulam
mahilig manungayaw at sa kritiko'y mang-uyam
isyu laban sa kontraktwalisasyon nga'y naparam

namamayagpag pa rin ang oligarkiya't pulpul
habang mga dukha'y talikurang pinapalakol
karapatang pantao'y papel na kinukulapol
habang putik ang sa bunganga niya'y nakadunggol

mga monghe'y nagsipagdasal na raw ng taimtim
upang makontra ang nagdulot ng salot at lagim
habang hari'y kayraming rosas na balak masimsim
upang sa huli'y iwanan at sa iba lumimlim

dagok ng palad, hindi, baka dagok ng kapital
habang patuloy ang pag-alulong ng laksang askal

- gregbituinjr.

Biyernes, Hunyo 30, 2017

Pati pabrika'y sinalsal ng trapo

pati pabrika'y sinalsal ng trapo
pigang-piga ang lakas ng obrero
sa hangad na tubo'y nagpakatuso
nagpaalipin sa kapitalismo

pulpol na pulitiko'y mga maton
na buwis ng bayan ang nilalamon
di malutas ang kontraktwalisasyon
pagkat ayaw ng mga panginoon

bakit sa ganid sila naglilingkod
at sa dukha kunwari'y nakatanghod
mga budhi ba nila'y nauupod
kaya batas na’y nagtila pilantod

minsan dapat din tayong tumingkayad
upang matanaw ang dapat malantad
sa harap ng bayan nga'y nakatambad
ang kanilang budhing animo'y bayad

- gregbituinjr.

Huwebes, Hunyo 29, 2017

Tunggalian ng uri

di nagtatrabahong amo’y bundat sa kabusugan
bundat na bundat sa pagsagpang, di mabilaukan
obrero'y gawa ng gawa, sadyang nahihirapan
nagugutom na pamilya’y laging nasa isipan

- gregbituinjr.

Miyerkules, Hunyo 28, 2017

Kuryente'y serbisyo, di negosyo

nagsalita na ang sambayanan
sila na'y pawang nahihirapan
kuryenteng mahal ay tinutulan
pagkat dagdag pasanin sa bayan

kuryente'y serbisyo, di negosyo
sa plantang coal, bayan ay dehado
ngala-ngala'y magiging barado
sa bulsa at baga pa'y perwisyo

kalikasa'y kaytagal nagtiis
sa maruming karbong labis-labis
ang buhay ng tao'y numinipis
dahil karbon na ang tumutugis

renewable energy'y gamitin
at plantang coal ay iwaksi na rin
presyo ng kuryente'y pababain
pati buwitre sa bayan natin

budhi ng negosyo'y tila hubad
naglalaway lang sa tubong hangad
hustisya'y pagong pa ring umusad
sa bayang iniikot sa palad

- tula't litrato ni gregbituinjr.

Martes, Hunyo 27, 2017

Maligayang kaarawan sa aming guro

MALIGAYANG KAARAWAN SA AMING GURO
Para kay Mam Lorna Josue

maligayang kaarawan po sa dakilang guro
na noong bata pa kami'y matatag na nagturo
mula sa labong, nagsanga hanggang sa maging puno
sadyang sa payo ng aming guro kami'y lumago

tinuruan nyo akong maging matapang, di dungo
kayang harapin anumang pagsubok at siphayo
ang inyong lingkod po'y nasa lugar mang anong layo
ay nagsasabing maraming, maraming salamat po!

nawa lagi kayong malusog, tumatag pang lalo
pagmamahal ng estudyante nyo'y di maglalaho
taas-kamao pong pagpupugay mula sa puso
para sa isa sa mga nakilala kong guro

HAPPY BIRTHDAY PO!

- mula po sa inyong estudyante sa elementarya, Gregorio V. Bituin Jr.

Hinggil sa komentula

Poetic justice for a poet?
HINGGIL SA KOMENTULA

Ang tula ay tula bagamat nakasusugat din
Kung libelo ang komentula, hinay-hinay na rin
Baka pati ang pluma ko'y kung saan lang pupulutin
Kung ipipiit ang komentulang isa bang krimen

Ngunit kahanga-hanga ang kaibigang makata
Kahit pangunahing biktima ng alon ng sigwa
Ganyan na ba sa bayan kong sawi at napapatda
Sa samutsaring isyung sa madla animo'y sumpa

Halina't patuloy tayong magsabi ng totoo
Makata'y di tulad ng tuwid-ang-tinging kabayo
Kundi kritikal sa baya't lipunang nilulumpo
Hindi bulag sa harapang nakikitang abuso

Mga komentula natin ay dapat magpatuloy
Mensahero'y di dapat magapos sa punungkahoy
Ang mga titik at katha'y di nila maluluoy
Lalo't si Hustisya'y kakamping di dapat palaboy

- gregbituinjr.

Lunes, Hunyo 26, 2017

Tungkulin ng makata

tungkulin ng makatang ilantad ang anumang mali
lalo na ang panggugulang ng naghaharing uri
lalo na't pagpapakatao'y pinagbali-bali
kaya dapat matatag sa harap ng laksang imbi

ilantad anumang gawa ng mga salanggapang
lalo't buhay at dignidad ang kanilang inutang
makata'y mapipiit o patay sa pananambang
ngunit tula ng makata'y di nila mapapaslang

kung agad kinukumpuni ang makinang nasira
ngunit sa obrerong naputlan ng daliri'y ngawa
kapitalistang switik ay dapat lang matuligsa
pagkat makina'y una kaysa kanyang manggagawa

magsasaka'y kayod-kalabaw sa di-aring bukid
lupa'y inararo, pagkain sa hapag ang hatid
manggagawa sa pabrika'y nakatutok sa ikid
ngunit sa katusuhan ng puhunan nangabulid

nahirati sa pananambang ang mga ulupong
patuloy ang pag-asinta sa mga dukha't lulong
pag walang salapi'y ayaw gamutin ang kurikong
sa transakyon sa pamahalaan kayraming patong

hindi ba't ganyan ay marapat lamang tuligsain
upang maitama ang palakad sa bayan natin
di ba't makata'y kakampi mo sa budhi't mithiin
lalo't tangka ng sukab na karapata'y lumpuhin

- gregbituinjr.

Sabado, Hunyo 24, 2017

Pagsakol ng kanin

"mas nais kong sakulin ang kanin
kaysa naman ito'y kutsarahin"
anang isang matandang ubanin
habang sa labas nagpapahangin

dama ang dulot ng kalikasan
tingni ang tanim at kaparangan
magsasaka'y nagkakapatiran
sa paggapas ng palay, tulungan

ang pagsakol ng kanin ay damhin
at hanging amihan ay samyuin
bawat butil ay ating nguyain
at mumo'y huwag hayaan man din

damhin ang pintig ng magsasaka
at tiyak na iyong madarama
pulso ng buhay ay tangan nila
sila at ang bukid ay iisa

- gregbituinjr.

Biyernes, Hunyo 23, 2017

Ngayong Hunyo, dalawang tula sa Liwayway

Dalawang kaibigan sa pagtula
sa Liwayway ay muling nalathala.
Mabuhay kayo, mga kamakata
sa inyong marurubdob na pagkatha!

- gregbituinjr.

Huwebes, Hunyo 22, 2017

Usapan ng maya at ng agila

ang bulong ng maya sa agilang pilantod:
bakit naman kaybaba niring sinasahod
kailangan ba naming sa iyo'y lumuhod
araw-gabi nga kami'y iyong pinapagod

aba'y sigaw agad ng agilang sukaban:
kontraktwal kasi kayo't walang karapatan
iyang amo ninyo'y kontraktor na gahaman
kaya gutom ng pamilya nyo'y pagtiisan

hilakbot ang maya sa tugon ng agila:
di ka pala agila kundi buwitre ka
na kaysaya sa pinaghirapan ng iba
kayong maypagawa'y sa iba ipinasa

agila'y sinigawan ang mayang tulala:
kami ang may-ari, wala kang magagawa
ari mo lamang ay iyang lakas-paggawa
pagpaumanhi't isinilang kang kawawa

masama man ang loob, ang maya'y tumugon:
alam mo, di ka nariyan habang panahon
balang araw, kami rin ay makakaahon
lalo't nagkaisa kaming magrebolusyon

- gregbituinjr.

Martes, Hunyo 20, 2017

Siyang Tunay, Kamahalan

SIYANG TUNAY, KAMAHALAN

sadya ngang tunay ang pagmamahal
oo, tunay ngang may nagmamahal
pagmamahal sa puso'y nagwarat
nagmamahal na di madalumat

nagmahal ang presyo ng bilihin
pati pamasahe'y nagtaas din
dagdag sa baon, saan kukunin
kung sa munting sahod ay gipit din

kamahalan, anong 'yong pananaw
iyang puhunan ba'y sadyang bakaw
sa manggagawang gutom at uhaw
baka sa kamahalan, papanaw

karapatan ba'y nabubusalan
kaya di makaangal ang bayan
kaymahal ng pangangailangan
oo, siyang tunay, kamahalan

- gregbituinjr.

Sa Lungsod ng Putik

maganda pa rin ba ang lungsod na puno ng putik
na ang kalsada'y lubog agad sa ulang tikatik
lungsod ng kaunlarang sa pag-asa sana'y hitik
ngunit sagana sa dukhang sa gutom humihibik

nasaan na ang pag-asang inaasam ng dukha
mula sa gobyernong animo'y pugad ng kuhila
bakit ang pamahalaan ay nagiging pabaya
hinahayaang mamamayan niya'y hampaslupa

sa danas na kaunlaran, lungsod daw ang gulugod
upang ipakitang ang bansa'y maunlad, malugod
kaya pala maraming bahay kaytaas ng bakod
kaya pala mga obrero'y kaybaba ng sahod

gusali'y nagtatayugan, dukha'y walang matirhan
bawat isa'y nagkanya-kanya bunsod ng puhunan
mundo'y pinaiikot lang sa palad ng iilan
nasa may salapi lamang ba iyang kaunlaran?

- gregbituinjr.

Lunes, Hunyo 19, 2017

Tungkulin ng propagandista

sumisikdo ang dibdib, utak at dugo'y tumigis
puso'y nalulumpo ngunit umaarteng kaybangis
sa harap ng iba, kabiguan ay nililihis
propagandista pa rin kahit labis ang pagtangis

kahit sariling buhay ng propagandista'y lugmok
luha'y nilalagok at kasawia'y nilulunok
sa tungkuling magpropaganda pa rin nakatutok
upang moral ng masa'y iangat hanggang sa tuktok

kaytalim ng mga katagang kapara ay lintik
kalabang kaytalino'y nilalampaso sa putik
sa bawat sulok, propaganda niya'y natititik
sa diwa't kalooban ng kapwa'y isinisiksik

propagandista'y di dapat makitang isang sawi
kahit na buong buhay niya'y pawang luha't hapdi

- gregbituinjr.

Dinadaan na lang sa tula ang buhay na hungkag

dinadaan na lang sa tula ang buhay na hungkag
pumapalaot sa talampas ng isang lagalag
patuloy ang laban, ayaw maging kahabag-habag
niyayapos pa rin yaong prinsipyong di matibag

lakad ay kilo-kilometro't walang pamasahe
matikas kahit pagod sa harap ng binibini
kahit walang salapi'y ayaw magmukhang pulubi
habang mumunting mumo't latak ay isinusubi

pinanday ng karanasan ang iwing kalooban
kaya nahaharap anumang pagsubok pa iyan
nalalakad kahit na kasukalan ng kawalan
nang makitang matatag sa harap ng kabiguan

kahit na iwing puso'y patuloy na nananangis
malunod man sa luha'y matikas pa rin ang bihis

- gregbituinjr.

Linggo, Hunyo 18, 2017

Balangis

kaytinding sandata ng mandirigma ang balangis
dalawang patpat na matigas na kapara'y arnis
pag si Sanggre Danaya ang gumamit anong bilis
pananggol laban sa mga kaaway na kaybangis

sintigas yaon ng kahoy na naga o kamagong
pag tinamaan ang ulo'y puputok, balagoong
maaaring pag-isahin pag ito'y pinagdugtong
mapapabagsak sa iglap sinumang dumaluhong

balangis ay ariing asawa o kaibigan
kakampi, kasama, sa pagtulog man o digmaan
hindi ka matitinag ng kalaban mong sukaban
kapag balangis ay kinasanayan mong tanganan

balangis ay sagisag ng mandirigma ng lahi
pag-ibig, katapatan, tagapagtanggol ng puri
uuwing luhaan sinumang makakatunggali
kung sa pagtangan ng balangis nagsasanay lagi

- gregbituinjr.

Biyernes, Hunyo 16, 2017

Tula sa unli-rice

UNLI-RICE

mula nang pangalanang Philippine rise ang Benham rise
saka napabalitang bawal na raw ang unli-rice

malalim ang dagat, puno ng biyodibersidad
masama raw sa kalusugan kung sa kanin mabundat

ngunit yung maypakana ng panukalang iyon
ay may alam bakit bukid ay naging subdibisyon

wala nang mabungkal, wala nang matamnan ng palay
tapos unli-rice pa'y ipagbabawal nilang tunay

hay buhay, tinamaan ba tayo ng mga lintik
masa'y tinatamaan di pa ba tayo iimik

lupa ng magsasaka na nga'y kinuhang tuluyan
pati ba naman sa unli-rice tayo'y babawalan

- gregbituinjr.

Huwebes, Hunyo 15, 2017

Tumbang Preso

TUMBANG PRESO

tinumba na nila bago pa maging preso
tinokbang na nila kahit walang proseso
wala nang magawa, sila na'y binabraso
tila manok ang pinaslang, ito ang uso

di na lata ang kanilang inaasinta
kundi ulo na ang kanilang pinuntirya
dati't tsinelas lang, ngayon ay pulos bala
dahil talagang salot daw pag durugista

kumakalam ang tiyan, bato'y dudurugin
durog na durog hanggang ito na'y singhutin
wala nang katinuan, ang isip na'y praning
mag-ingat baka gahasain ka't patayin

noong bata pa, tumbang preso'y laro lamang
sinasapul ang lata doon sa may bambang
ngayon, bago pa maging preso'y pinapaslang
para raw maging payapa ang bayang hirang

may proseso ang batas pag nagkasala ka
dapat kang managot, dapat ay may hustisya
sa piitan dapat matantong magbago na
mabuti nang maging preso kaysa itumba

- gregbituinjr.

Lunes, Hunyo 12, 2017

Hunyo 12, 1898 - Deklarasyon lang ng kalayaan?

araw ng kalayaan daw dahil bansa'y lumaya
mula sa pagsiil ng mananakop na Kastila
ngunit napailalim sa Amerikang kuhila
naging malaya na nga ba ang tinubuang lupa?

hindi, pagkat nagpalit lang ng bagong panginoon
mula Espanya'y naging Amerika naman iyon
bansa'y binili ng dolyar na dalawampung milyon
iyan ba, iyan ba, ang paglaya nilang nilayon?

nagpalit lang ng panginoon, naging malaya na?
tuwang-tuwa sila't tinanggap nila'y "demokrasya"
kaya marami pa rin ang totoong nakibaka
pagkat bagong poon ang namahala sa kanila

nagdeklara ng paglaya'y isang pangulong sutil
may alam sa Supremo't Heneral Luna'y pagkitil
tinamong “laya” ng bayan ay patuloy na sikil
na tila minana ng mga pulitikong taksil

araw lang iyon ng deklarasyon ng kalayaan
deklarasyon lang kahit di pa lumaya ang bayan
kaydilim pa rin ng kalagayan ng sambayanan
milyon pa rin ay dukha't walang pagkain sa pinggan

- gregbituinjr.
12 Hunyo 2017

Sabado, Hunyo 10, 2017

Panahon ng ligalig noon at ngayon

 noon, panahon ni Makoy, panahon ng ligalig
yurak ang karapatan, laksa'y nawalan ng tinig
lagim ng diktadura'y kayrami nang pinag-usig
maraming nangawala, pinaslang, laya'y nilupig

ngayon, panahon ng ligalig ay muling naulit
bagong namumuno'y diktador palang anong lupit
kayraming mahihirap ang pinaslang, iniligpit
ang bagong lider animo'y nawalan na ng bait

sa pagbabalik ngayon ng panibagong ligalig
ang sambayanan ay dapat muling magkapitbisig
upang tiranya'y labanan hanggang ito'y malupig;
sa prinsipyo, dangal at paglaya tayo sasandig

huwag tayong manghina, patuloy tayong lumaban
ang bayan nating ito'y iligtas sa kasawian

- gregbituinjr.

* ang tulang ito na may 15 pantig bawat taludtod, ay nilikha at binasa sa harap ng mga dumalo sa aktibidad ng People's Campaign Against Tyranny (PCAT) sa Bantayog ng mga Bayani, Hunyo 10, 2017
* maraming salamat sa PCAT sa pagbibigay ng pagkakataon upang makapag-alay ng tula sa nasabing aktibidad

Huwebes, Hunyo 8, 2017

Buwan, buwan, huwag mo silang hulugan ng sundang

buwan, buwan, huwag mo silang hulugan ng sundang
at baka gamitin nila iyon upang manokbang
nagkalat na ang mga dugo sa sabana't ilang
kayrami nang inulila ng patakarang hibang
laksa-laksa’y tinokbang, di na mahapayang gatang

buwan, buwan, huwag mo silang hulugan ng sundang
kung buhay ng tao'y di na nila iginagalang
dapat mag-ingat baka berdugo na'y nakaabang
sa mga nakikibaka para sa karapatang
pantao na dapat lamang nating ipagsanggalang

- gregbituinjr.

Lunes, Mayo 29, 2017

Maligayang kaarawan, O, Klasmeyt Fides

nais kong humabol ng taos na pagbati
maligayang kaarawan sa iyong muli
tulang alay nawa'y salubungin ng ngiti
at anumang pagod ay agad mapapawi

may unos man at walang mga alitaptap
sa panahong munti-munti man ang paglingap
nawa'y kamtin mo ang mga pinapangarap
at kaginhawahan nawa'y iyong malasap

tahak ko ma'y maputik na pampang o libis
bakong talampas o matarik mang dalisdis
diwata kang binabati kong anong tamis
maligayang kaarawan, o, klasmeyt Fides

- gregbituinjr.

Sabado, Mayo 20, 2017

Manggagawa, sino ka?

MANGGAGAWA, SINO KA?

manggagawa, kayo ang bumubuhay sa lipunan
mula noon hanggang ngayon, magpakailanpaman
kayo ang bumubuhay sa ekonomya ng bansa
ngunit bakit kayo pa ang mahirap at kawawa
sa inyong butil ng pawis kaya mundo'y umiral
laging kayod-kalabaw sa lipunan ng kapital
suriin ang sarili, kayo'y makapangyarihan
na kayang maglugmok sa katusuhan ng puhunan
bawat kayod, lipunan at pamilya'y binubuhay
sa inyong manggagawa, taas-kamaong pagpupugay

- gregbituinjr.
(nilikha at binasa sa aktibidad ng Bantayog Initiative sa TriMoNa, Lungsod Quezon, Mayo 20, 2017, ang pamagat ay mula sa tema ng aktibidad)

Lunes, Mayo 15, 2017

Si Lean at ang Pulitika ng Sinigang

SI LEAN AT ANG PULITIKA NG SINIGANG
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

"Apart from that, he tried to explain to us – his dormitory roommates – the politics of sinigang, positing with confidence that he knew the cuisine’s history and why Pinoys loved it. He said it had something to do with the sinigang being “a complete meal.” The veggies and the meat were there, mixed well with spices and the tamarind fruit via a slow boiling of these ingredients, and ramping up the taste further with patis ng (fish sauce of) Malabon." ~ from Patricio N. Abinales' article "Lean Alejandro's tsinelas revolution"

saanman, lagi siyang nakikipagtalakayan
hinggil sa samutsaring paksa sa ating lipunan
at kasama sa dormitoryo'y pinaliwanagan
na sa sinigang man, may pulitikang malalaman

inihahanda ang sangkap tulad sa rebolusyon
ihanda ang kawali o paglulutuan niyon
hiwain ang kamatis, gulay, kung nais, may hipon
o kaya'y bangus o baboy at pakuluan iyon

maraming paraan ng pagluluto ng sinigang
depende sa diskarte mo kung nais ay maanghang
o tama ang asim, sa pagluluto'y malilibang
tila isang bagong lipunan na ang nililinang

hahaluan pa ng sampalok habang kumukulo
lagyan ng patis, timplahing wasto ang niluluto
tulad din ng pagbabagong nasa'y pinapakulo
upang isang bagong lipunan ang ating mahango

Sabado, Mayo 13, 2017

Nilulumpo ng sukaban

karapatan nga'y nilulumpo ng sukaban
nais pang ulo natin ay kanyang pugutan
sukab na walang paggalang sa karapatan
buhay ng dukha'y tila ipis kung turingan
yapak ba ni Hitler ang kanyang sinusundan

nuong bata ba'y wala sa kanyang gumiliw
kaya patayan sa kanya'y isa lang aliw
mga dukha'y pinapaslang na parang sisiw
pagkamuhi sa dukha'y ano't di magmaliw
o siya'y isinilang na talagang baliw

- gregbituinjr.

Lunes, Mayo 8, 2017

Pagmamasid sa piitan

PAGMAMASID SA PIITAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

“When I saw all those people, I couldn’t help reminding myself that indeed, it is the people themselves, bound together by a common cause and caught up in common struggle, who make history. I thought then that no matter what happens, the people have stood up at a very critical juncture in our history. Nothing can take that away from them, whether politically or morally,” Lean said. 
~ mula sa artikulong "The Quintessential Life of Lean Alejandro (1960–1987)"

habang nasa piitan ng Fort Bonifacio
patuloy ang pagdagsa ng maraming tao
ipinagtatanggol ang kanilang idolo
sa mga nakikibaka'y sumasaludo

maaaninag ang tala sa gabi't araw
na tila medalyong sa dibdib nakasingkaw
ang mga tagasuporta'y nagsisidalaw
upang idolo'y di magutom o mauhaw

nagkakaunawaan sa isang layunin
nagkakaisa sila sa isang mithiin
habang sa dibdib ay yakap ang simulain
at handang ipagtagumpay ang adhikain

masa nga ang tagalikha ng kasaysayan
na pinagsugpong ng layuning kalayaan
tumitindig, nakatindig, naninindigan
upang itayo ang makataong lipunan

Sabado, Mayo 6, 2017

X.D.I.

X.D.I.

Ang pangarap na buhay nawa'y may magandang bunga
Para sa samahang patuloy na nagkakaisa
Adhikain ay parang SELDA ngunit walang selda
Habang patuloy na nagtutulungan bawat isa

Nagkaisa mga dating bilanggong pulitikal
Na magpatuloy mabuhay, may gawaing marangal
Lipunan ma'y pinangingibabawan ng kapital
Isang lipunang makatao yaong inuusal

X.D.I. - ang mga kasama'y nagtutulong-tulong
Upang buhay na nadapa'y tuluyang makabangon
Samahang tinayo'y patuloy na pinauusbong
Upang bawat kasapi'y patuloy yaong pagsulong

Isang taas-noo't taas-kamaong pagpupugay
Sa inyo, mga kasapi ng X.D.I., mabuhay!

- gregbituinjr.
- nilikha sa pulong ng X.D.I. (Ex-Political Detainees Initiative) sa tanggapan ng Balay habang katalamitam ang mga estudyante mula sa Unibersidad ng Pilipinas College of Social Work, Mayo 6, 2017

Huwebes, Mayo 4, 2017

Kayod-kalabaw na kontraktwal

naroong namimitig ang kanyang mga kalamnan
pawisan, kayod-kalabaw, sa trabaho'y puspusan
tulad ba niya'y makinang pinakikinabangan
kaybabang sahod, laksa ang tinubo ng puhunan
bakit matapos ang limang buwan, siya'y luhaan
ineendo't sa trabaho'y may bagong kapalitan
di maregular, trabaho'y walang kasiguruhan
bangungot nga bang maging kontraktwal sa pagawaan?
- tula't litrato ni gregbituinjr.

Biyernes, Abril 28, 2017

Bayan ang lumilikha ng kasaysayan

BAYAN ANG LUMILIKHA NG KASAYSAYAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

His fight continued when they were released two months after. In 1986, he was able to lead 10,000 to Mendiola before Marcos’ escape. This rally was memorable for him because he thought it was his end. The loyalists’ soldiers fired guns at them, yet fortunately, no one died.

“When I saw all those people, I couldn’t help reminding myself that indeed, it is the people themselves, bound together by a common cause and caught up in common struggle, who make history. I thought then that no matter what happens, the people have stood up at a very critical juncture in our history. Nothing can take that away from them, whether politically or morally." ~ Lean Alejandro

dalawang buwang napiit, sadyang kalunos-lunos
ang kalagayan ng bayan lalo ang dukhang kapos
lumaya sina Lean at ilang buwan matapos
ay pinatalsik ng bayan ang diktador na Marcos

sampung libong katao'y pinangunahan ni Lean
Mendiola'y niralihan ng galit na taumbayan
akala ni Lean, iyon na'y kanyang katapusan
sundalo'y nagpaputok, buti't walang tumimbuwang

nang libu-libong masang nagmartsa'y kanyang nakita
napagtanto niyang tunay ngang sa pagkakaisa
ang taumbayan nga ang lumilikha ng historya
ang kumakatha ng kasaysayan mismo'y ang masa

kaya anuman ang mangyari'y nagkakapitbisig
ang mamamayang kapwa sa hustisya pumapanig
sa sistemang bulok at tiwali'y di padadaig
hustisyang panlipunan pa rin ang dapat manaig

29 Abril 2017

Huwebes, Abril 27, 2017

Ang LOTR at ang TGLR

ANG LOTR AT ANG TGLR
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

nais kong itulad ang bagay sa isa pa, minsan,
halimbawa'y ang Lord of the Rings sa The Great Lean Run
na sa biglang tingin natin ay magkaiba naman
ngunit pareho palang may kaugnayan kay Lean
para bagang pinagtiyap ang kwento't kasaysayan

ang una'y kwento ng digmaan at kapangyarihan
bakit dapat madurog ang singsing ng kasamaan
ang ikalawa naman ay di lamang simpleng takbuhan
kundi paggunita sa naganap sa nakaraan
at paghahanda sa kasalukuyang tunggalian

kapwa pagtatanggol ng api ang tuon ng isip
dignidad at panlipunang hustisya'y nalilirip
nasa diwa na buhay ng kapwa nila'y masagip
na halos ikamatay sa panganib na gahanip
minsan, mga bagay na ganito'y kahalukipkip

- 27 Abril 2017

* Lean - ito ay si Lean Alejandro (Hulyo 10, 1960-Setyembre 19, 1987)

Di pa matitiklop ang aklat ng buhay ni Lean

DI PA MATITIKLOP NA AKLAT ANG BUHAY NI LEAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

di pa matitiklop na aklat ang buhay ni Lean
nakabuklat itong lagi para sa sambayanan
upang hanguan ng aral ng mga nakaraan
upang hanapin ang pag-asa sa kinabukasan

kailangan ng masa'y inspirasyon at kakampi
lalo't sila'y sa kawalang-katarungan sakbibi
at ang buhay ni Lean ay may aral na may silbi
sa lahat ng nakikibaka sa araw at gabi

sa aklat ng buhay ni Lean ating mabubuklat
ang diwa't pilosopiya ng isang taong mulat
dapat makipagkapwa tao sa kapwa't kabalat
ang ipagtanggol ang api't dukha'y karapat-dapat

di pa maititiklop ang aklat ng kanyang buhay
hangga't maraming api't pagkatao'y niluluray
ng sistemang bulok; si Lean na napakahusay
ay lalaging inspirasyon ng sambayanang tunay

* Lean - ito ay si Lean Alejandro (Hulyo 10, 1960-Setyembre 19, 1987)

Martes, Abril 25, 2017

Nay Lilia Nacario, Lider-Maralita

NAY LILIA NACARIO, LIDER-MARALITA
(9 Nobyembre 1946 - 19 Abril 2017)

siya'y nanay-nanayan namin sa kilusan
lider-maralita, matatag at palaban
sa pakikibaka'y maraming karanasan
sa kanya'y kayrami naming napag-aralan

ipinaglaban ang makataong pabahay
naging tagapayo, dalita'y kaagapay
karapatan ng dukha'y pinaglabang tunay
sa maraming maralita'y nagsilbing nanay

ang Samahan ng Walang Tahanan - SAWATA
ay sadyang pinamunuan ng buong sigla
mabuting pinunong aming tinitingala
ipinaglaban ang kapakanan ng dukha

mabuhay ka, Nay Lilia, di ka malilimot
pagkat nakibaka ng walang pag-iimbot
maraming salamat, di mo ipinagdamot
sa kapwa dukha ang payo mo, saya't lungkot

mabuhay ka! mabuhay! Nay Lilia Nacario
sa iyong pamumuno kami'y taas-noo
sa puso'y taglay namin ang alaala mo
kami po'y nagpupugay ng taas-kamao

- gregbituinjr.
- nilikha at tinula sa luksang parangal sa bahay ng namayapang Nay Lilia Nacario sa SAWATA sa Lungsod ng Kalookan, Abril 25, 2017