Huwebes, Disyembre 1, 2016

Hukayin! Hukayin

HUKAYIN! HUKAYIN!

"Hukayin! Hukayin!" ang sigaw ng grupong BlockMarcos
nang sa Libingan ng mga Bayani'y idinaos
ang paglilibing sa diktador na mapambusabos
"Hukayin! Hukayin!" kahit na sila pa'y mapaos

animo'y kawatan ang nagpalibing sa kawatan
ninakaw na libing, inilihim sa taumbayan
"Hukayin! Hukayin!" sigaw ng bayan sa Libingan
"Di bayani ang diktador!" na nang-api sa bayan

tandaan natin ang mga pangalan: Liliosa
Lorena, Lisa, Boyet, Hermon, at laksang biktima
ng batas-militar ni Marcos na dulot ay dusa
sila ang tunay na bayani sa puso ng masa

di nararapat sa Libingan ng mga Bayani
ang diktador na nanalasa sa dilim ng gabi
"Hukayin! " tinig ng kabataa'y nakaririndi
"Hukayin!" sigaw ng masang sa diktadurya'y saksi

- gregbituinjr.