Huwebes, Disyembre 15, 2016

Ang tagapanood

ANG TAGAPANOOD

lalambi-lambitin ang unggoy sa punong mababaw
habang sa kanyang paligid ay umaalingasaw
saksi siya sa laksang binulagta ng halimaw
na animo'y hari sa mga nagpipiyestang bangaw

nabababad sa dugo ang lupa't buong paligid
dama niyang iyon ay galing sa magkakapatid
habang luha ng sumisintang ina'y nangingilid
bakit ang mga anak ang puntirya'y di nito batid

kamao'y kuyom, pinagmamasdan ang mga anak
nahan na ang proseso't sa dugo sila'y natigmak
sa paligid animo'y kayraming humahalakhak
sikat na ang araw, tuyo na ang mga pinitak

sa pinagbitinan biglang nakabitaw ang unggoy
nang nagluluksang ina'y napatingala't nanaghoy

- gregbituinjr.

Walang komento: