Linggo, Disyembre 25, 2016

Malungkot ang Pasko ng pamilyang tinokbang

MALUNGKOT ANG PASKO NG PAMILYANG TINOKBANG

biktima sila ng anong lupit na karanasan
sapagkat pamilya'y dinaluhong ng karahasan
mahal sa buhay ay wala sa prosesong pinaslang
kinatok sa bahay, imbitasyon ay naging tambang
operasyong tokhang ay naging tokbang: "tok, tok, bang! bang!"

ngayong Pasko, wala na ang mahal nila sa buhay
malungkot ang kapaskuhan sa kinagisnang bahay
ganun-ganon lang, mahal nila'y basta lang pinatay
walang managot, collateral damage daw ang bangkay
sa digmaang parang ipis kung tirisin ang buhay

at ngayong Pasko, halina't magnilay-nilay tayo
paano bang buhay ay kanilang irerespeto?
igalang pa kaya itong karapatang pantao?
sa sunod na Pasko ba'y asahan pa ring ganito?
mga biktima ba'y may hustisya pang matatamo?

kung tugon nila sa problema'y shortcut, pamamaslang
kung solusyon nila'y pananakot at pananambang
di matalino ang pinuno, isa siyang hunghang
problema'y di kayang malutas, kaya shortcut na lang
kung ganyan ang lider mo, kaluluwa niya'y halang


- tula't litrato ni gregbituinjr.,/122516

Paskung-pasko, kayraming pulubi

PASKONG-PASKO, KAYRAMING PULUBI

naglakad-lakad ako ngayong Kapaskuhan
na dapat dama kahit munting kasiyahan
ngunit kayrami pa ring pulubi sa daan
para bagang ang Pasko'y walang pakialam

gula-gulanit pa rin ang damit ng bata
marusing pa rin ang suot na tila basa
para bagang Pasko'y dinaanan ng sigwa
Paskung-Pasko'y marami pa rin ang kawawa

maglakad-lakad ka ri't maging piping saksi
kahit na kapaskuhan, kayraming pulubi
kagutuman sa bayan ay sadyang kayrami
bakit ganito ang bayan, tanong sa sarili

ang sistemang ito'y mapangyurak sa tao
na serbisyo'y negosyo sa kapitalismo
naglipana ang pulubi kahit na Pasko
kaya dapat palitan ang lipunang ito

Pasko'y isang araw ba ng pananahimik?
at matapos ito'y muling manghihimagsik?!
pangarap na pagbabago'y ating ihasik
hanggang lipunang komunal ay maibalik


- gregbituinjr.,/122516

Nasa pagkakaisa ng manggagawa ang pag-asa

nasa pagkakaisa nitong manggagawa
yaring pag-asa ng buong sangkatauhan
paniwalang ito'y tagos sa puso't diwa
upang kamtin ang pagbabago ng lipunan

panahon man ngayon ng hinagpis at sigwa
dahil sa kabuktutan ng lilong puhunan
ang Pasko'y araw na dapat ding ikatuwa
pagkat may isang araw na dusa'y naibsan

lipunang kapitalista'y kasumpa-sumpa
na yumurak sa dangal nati't katauhan
kaya dapat kamtin ang lipunang malaya
sa salpukan ng makauring tunggalian

uring manggagawa, hukbong mapagpalaya
magbigkis muli't patuloy tayong lumaban
ipanalo natin ang lipunang adhika
ito'y muling panata ngayong kapaskuhan

- gregbituinjr./122516

(nasa larawan ang anyo ng Christmas Card na ipinamamahagi ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino)


Huwag kang makikipag-away ngayong Pasko

huwag kang makikipag-away ngayong Pasko
lalo na't ang katunggali mo'y walang modo
dahil baka magkasakitan lamang kayo
magpasensya ka't wala pang sakit ng ulo

ngayong Pasko'y huwag kang makikipag-alit
at baka isa sa inyo'y makapanakit
unawain mo na lang, huwag magagalit
at baka pa makapatay ang iyong ngitngit

ngayong Pasko'y pagpasensyahan na lang sila
baka kaya nang-away, kayraming problema
baka ang pasko nila'y tuyo't walang pera
di na nila alam kung paano sumaya

ngayong Pasko'y panahon ng pagbibigayan
kahit na ang buong taon ay kahirapan
isang araw man ay damhin ang kasiyahan
kahit isang araw lang, walang kaalitan

- gregbituinjr./122516

Huwebes, Disyembre 22, 2016

Paano bang tumula kung loob ko'y pulos galit

paano bang tumula kung loob ko'y pulos galit
makatula pa kaya kung pulos poot ang dibdib
paano ba ilalarawan ang sanlaksang lupit
na halos magpasabog na sa pusong sinibasib
ng paglinlang, pagpaslang, sa inosente'y pagligpit

paano itula ang mga nagkalat na bangkay
lalo't malalaman mong yaong biktima'y hinalay
di lamang katawan kundi pagkatao'y niluray
di na iginagalang ang karapatang mabuhay
ang pinaggagawa nila'y pumatay nang pumatay

paano itula ang nararanasang pagyurak
sa dignidad ng tao't mga dukha'y hinahamak
di na nag-isip, basta sundin ang pangulong utak
sa ngalan daw ng seguridad, kalsada'y tinigmak
ng dugo, animo'y naglaway sa dugo ang parak

paano bang tumula kung dibdib ko'y pulos poot
dahil di malutas ang mga krimen at sigalot
pagpaslang lang ang kayang gawin ng ngayon ay salot
sa mga pagpaslang, paano na sila lulusot
sa nangyayari'y mayroon ka bang maisasagot

- gregbituinjr.

Sabado, Disyembre 17, 2016

Kabilugan ng buwang

KABILUGAN NG BUWANG

saksi ang bayan sa kayraming nagsipagtimbuwang
laksang sugapa ang inasinta't pinagpapaslang
at pinapula sa dugo ang dukha't lupang tigang
kayraming tokhang ang naging tokbang, toktoktok, bangbang!

sa utak ng pinuno'y lagi raw umuukilkil
ang "ginintuang" layunin at katagang "Kill! Kill! Kill!"
proseso't karapatang pantao'y sadyang sinikil
parang pumapatay lang ng ipis ang mga sutil

iyon daw ang panahon ng kabilugan ng buwang
binilog ng pinuno ang ulo ng mga hibang
masa'y nilinlang at naging tagapanood lamang
kahit pagpaslang sa araw at gabi'y walang patlang

dapat alpasan ng bayan ang hipnosis na ito
nang mabigyang pansin ang bawat buhay, bawat tao

- gregbituinjr.

Biyernes, Disyembre 16, 2016

Pagkalugmok

PAGKALUGMOK

Umaalingasaw ang paligid
Nag-amoy dugo ang lansangan
Pinapaslang ka na'y di batid
Kayhapdi ng hanging amihan

Paano kung walang proseso
Tinanggalan ng karapatan
Ang biniktima'y kapatid mo
O di kaya'y malayong pinsan

Laksa'y naging tagapanood
May pakiramdam ba ang bayan?
Kayraming sa dugo nalunod
Nakiramdam lang ba ang bayan?

Sa droga'y kayraming nalulong
Sa pagpaslang daming naburyong

- gregbituinjr.

Huwebes, Disyembre 15, 2016

Ang saksi

ANG SAKSI

lalambi-lambitin ang unggoy sa punong mababaw
habang sa kanyang paligid ay umaalingasaw
saksi siya sa laksang binulagta ng halimaw
na animo'y hari sa mga nagpipiyestang bangaw

nabababad sa dugo ang lupa't buong paligid
dama niyang iyon ay galing sa magkakapatid
habang luha ng sumisintang ina'y nangingilid
bakit ang mga anak ang puntirya'y di nito batid

kamao'y kuyom, pinagmamasdan ang mga anak
nahan na ang proseso't sa dugo sila'y natigmak
sa paligid animo'y kayraming humahalakhak
sikat na ang araw, tuyo na ang mga pinitak

doon sa pinagbitinan, nakabitaw ang unggoy
ang nagluluksang ina'y napatingala't nanaghoy

- gregbituinjr.

#NoToSalvagings #StopTheKillings
#EJKnotOK #RespectTheRightToLife

Miyerkules, Disyembre 14, 2016

At muling nanalasa ang mga bakulaw

AT MULING NANALASA ANG MGA BAKULAW

at muling nanalasa ang mga bakulaw
naghasik ng hilakbot sa bayang mapanglaw
unipormado ang lagim na humahataw
upang lumpuhin ang sindikato ng bangaw

nag-umulol sa galit ang mga kilabot
pagkat sa tropang iyon sila'y pawang sangkot
di nila batid kung paano mahihilot
ang pagkabali ng pakpak ng ibong pugot

sinuong nila ang samutsaring panganib
upang singilin ang may salang anong tigib
hinagilap kung saang sumuot na liblib
at pinasok ang iba't ibang lungga't yungib

di man natagpuan ang hanap na hustisya
nag-aabang pa ring lumabas ang konsensya

- gregbituinjr.

Martes, Disyembre 13, 2016

Huwag isabatas ang parusang bitay

isyung death penalty ngayon ay muling bumubukol
taumbayan muli'y ginulantang, ito ba'y ukol
sa pagbabalik ng parusang bitay tumututol
sa mga inosente kaya'y sinong magtatanggol

baka marami riyang inosenteng akusado
di kayang kumuha ng magaling na abogado
isinakdal sa krimeng ang gumawa'y ibang tao
isinakdal ay dukha gayong mga tambay sa kanto

karaniwan, isang dukha'y pinaaaming pilit
sa gawa-gawang krimen pilit na pinipilipit
hanggang di makayanan ang tortyur sa krimeng giit
hanggang inako ang krimen ng iba't ipiniit

maraming inosenteng itinuring na kriminal
gayong matinong tao'y itinuring na pusakal
kung maraming ganitong dahil dukha'y isinakdal
walang pera kaya't sa hustisya'y natitigagal

panakot nga ba sa krimen ang parusang mamatay
ano't pilit ibinabalik ng mga "mahusay"
natanggal na natin noon pa ang parusang bitay
dahil makataong hustisya ang dapat ibigay

mahusay na sistema ng hustisya'y kailangan
upang masawata iyang mga krimen sa bayan
upang mapigil ang mga krimen sa mamamayan
upang maging matiwasay yaong puso't isipan

- gregbituinjr.


(binasa sa tapat ng Kongreso ng Pilipinas, kasabay ng mobilisasyon ng mga human rights defenders na nananawagang huwag ibalik ang parusang bitay, Disyembre 13, 2016)

Huwebes, Disyembre 8, 2016

Pag marami raw pulubi

pag nakakita raw kayo ng pulubi sa daan
masasabi nyong sadyang bigo ang pamahalaan
na tuparin ang tungkulin nito sa mamamayan
upang buhay at dangal nito'y mapangalagaan

samutsari ang dahilan kung bakit may pulubi
dahil sa hirap at sa problema'y natuturete
walang pagkakataong sa bayan ay magkasilbi
di lang lipunan kundi sinisisi ang sarili

kaya pa kayang magbago pa ang kanilang buhay
na tila sa mundong ito'y naglalakad na bangkay
nangangarap pa rin ng gising, umaasang tunay
o kamatayan na lang ang kanilang hinihintay

pag marami raw pulubi, gobyernong ito'y bigo
dahil walang magawa nang buhay nila'y mahango

- gregbituinjr.

Lunes, Disyembre 5, 2016

Kung tayo'y lalaban

KUNG TAYO'Y LALABAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

"If we have to fight let us fight like men, not like dogs or rats." ~ Lean Alejandro

hinahamak na ng diktadura ang sambayanan
ang tao'y di na tao, laging pinagkakaitan
diktadurang ang idinudulot ay kamatayan
dapat ganitong sistema'y ibagsak nang tuluyan

maging mapanuri habang nagtatanong ng bakit
habang ang pamamaraan ng mga malulupit
ay di natin tutularan, di dapat ginagamit
silang ang karapatan nati'y ipinagkakait

kung makikibaka tayo, makibakang may dangal
huwag tutularan ang gaya nilang mga hangal
sa paglaban pagpapakatao ang ipairal
lumaban bilang tao, di tulad nilang animal

dukha'y katuwang, makibaka ng may dignidad
sistema'y baguhin, isama lahat sa pag-unlad

Biyernes, Disyembre 2, 2016

Protesta laban sa paglibing sa diktador

gigil sa pagpoprotesta ang mga kabataan
laban sa lumalapastangan sa katotohanan
pagkat alam nila kung anong nasa kasaysayan
na pilit binubura ng nasa kapangyarihan

pati na nakikibaka para sa kalikasan
ay kasama nilang nagpoprotesta sa lansangan
noon, paglikha ng saplad ng Chico'y nilabanan
pati na plantang nukleyar ay sadyang inayawan

nalibing ang diktador na hilakbot ang nilalang
sa puso ng bayang karapata'y sinalanggapang
sa panahon niya'y kayraming nawala't napaslang
buhay ng mga iskolar ng bayan ay sinayang

bagong lipunan ay naging lipunang luhaan
pilit binabago ang pagsulat ng kasaysayan
tatakpan ito ng pabango't kasinungalingan
na balang araw ay aalingasaw ring tuluyan

- gregbituinjr.

Huwebes, Disyembre 1, 2016

Hukayin! Hukayin

HUKAYIN! HUKAYIN!

"Hukayin! Hukayin!" ang sigaw ng grupong BlockMarcos
nang sa Libingan ng mga Bayani'y idinaos
ang paglilibing sa diktador na mapambusabos
"Hukayin! Hukayin!" kahit na sila pa'y mapaos

animo'y kawatan ang nagpalibing sa kawatan
ninakaw na libing, inilihim sa taumbayan
"Hukayin! Hukayin!" sigaw ng bayan sa Libingan
"Di bayani ang diktador!" na nang-api sa bayan

tandaan natin ang mga pangalan: Liliosa
Lorena, Lisa, Boyet, Hermon, at laksang biktima
ng batas-militar ni Marcos na dulot ay dusa
sila ang tunay na bayani sa puso ng masa

di nararapat sa Libingan ng mga Bayani
ang diktador na nanalasa sa dilim ng gabi
"Hukayin! " tinig ng kabataa'y nakaririndi
"Hukayin!" sigaw ng masang sa diktadurya'y saksi

- gregbituinjr.