Sabado, Oktubre 1, 2016

Nalulumbay man ang bituin

NALULUMBAY MAN ANG BITUIN

Talastas kong nalulumbay man ang bituin
Ay patuloy itong nagpapalipad-hangin
Adhikang pangarap ba'y paano bubuuin
Ng tulad kong sa putika'y alilang kanin.

Nagsipagbugahan ng apoy sa karimlan
Pusa'y dumating, mga daga'y nagtakbuhan
Tangay ang tuyong ulam sa hapag-kainan
Habang sa isang sulok may nagyayakapan.

Nagdedeliryo pagkat kayraming balakid
Nais nang sumigaw subalit nauumid
Pilit na hinahatak ang kayhabang lubid
Bakasakaling hinahanap ay mabatid.

Lumulusong man sa putikan kahit lugmok
Taas-noong haharapin anumang dagok
Sa sikap ay mahuhuli ri't matutumbok
Yaong nasang mabatid ngunit di malunok.

- ni gregbituinjr.

Walang komento: