Lunes, Hulyo 18, 2016

Kami'y mga manghihimagsik

KAMI'Y MGA MANGHIHIMAGSIK
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

kami'y mga manghihimagsik, di alilang kanin
tibak na tumutupad sa sinumpaang tungkulin
para sa uring manggagawang kabalikat natin
sa pag-unlad hanggang sa makamit ang simulain

bagamat walang salapi'y di kami nanlilimos
prinsipyo yaring tangan laban sa pambubusabos
ng kapitalismong nagdulot ng paghihikahos
sa laksa-laksang dukhang walang buhay na maayos

ang buhay sa daigdig na ito'y sadyang baligtad
ang kaysisipag sa pabrika ang di umuunlad
sa init ng araw, magsasaka'y lantad na lantad
madla'y di maramdaman ang buhay na may dignidad

lipunan ba'y sa demonyong matatangos ang ilong
habang sa mga kayumanggi'y lahat ng linggatong
nagtatamasa sa burgesya'y kayraming ulupong
habang sa tiyan ng dukha'y walang maipandugtong

kaya dapat makibaka't mapalitan ang bulok
na sistemang sa daigdig na ito'y umuuk-ok
dapat sa himagsikang ito, obrero'y lumahok
upang uring manggagawa ang malagay sa tuktok

Walang komento: