Martes, Mayo 10, 2016

Ang biyuda bilang pinuno ng bayan

ANG BIYUDA BILANG PINUNO NG BAYAN

maraming biyudang magigiting sa kasaysayan
ang nagpakitang galing bilang pinuno ng bayan
nariyan ang Ilokanang si Gabriela Silang
si Oriang na Lakambini naman ng Katipunan
Gregoria Montoya, isang bayani sa labanan
sa Tulay ng Calero sa bayan ng Dalahican
artistang Carmen Rosales na asawa'y pinaslang
ng Hapon noong Ikalwang Daigdigang Digmaan
Cory Aquino, asawa ni Ninoy na pinaslang
naman sa tarmak, duguan doon sa paliparan
biyudang nakadilaw na diktador ang kalaban
ngayon, Leni Robredo, isang biyudang palaban
na anak ng diktador ang tinalo sa halalan
na hahawak sa ikalawang pwestong panguluhan
halina't tulungan siyang mabuting magampanan
ang papel niya bilang ina't pinuno ng bayan

- gregbituinjr./05102016

Walang komento: