Martes, Marso 29, 2016

Patuloy ang lumbay ng dalita at sindak

PATULOY ANG LUMBAY NG DALITA AT SINDAK
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

patuloy ang lumbay ng dalita at sindak
doon sa sabanang di nila tinatahak
kaytaas ng talahib, di mga pinitak
habang yaong dukha'y gumagapang sa lusak

di dapat matakot sa sariling anino
kung matino ang asal ng burgesya't trapo
hukbo ng mandirigma ang mga obrero
na papaslang sa salot na kapitalismo

di nila magigiba ang prinsipyong angkin
pagkat ang dukha'y di nila mga alipin
paroon sa pangarap na handang tahakin
magkasugat-sugat man ay handang tiisin

makakaya natin ang daratal na unos
di tayo papayag muling maging busabos

Walang komento: