Sabado, Disyembre 19, 2015

Pagsalubong ng hanging amihan

PAGSALUBONG NG HANGING AMIHAN

Disyembre na, kaylamig ng hanging amihan
tila tumatagos sa buo kong katawan
amihan itong tila ba isang salarin
na bawat laman ko'y nais nitong waratin
sabay sa pangingilo ng buto sa batok
habang sa hanging amihan nakikihamok
magkaibang lamig sa magkabilang dulo
ng mundo, ang katawan ko'y naninibago
para bang di na sanay sa aba kong bansa
habang tinatahak ang rumaragasang baha
tila baga tulala akong sumusuong
sa panganib na di na naisip sumilong
kaylamig ng amihang kasabay ng unos
na sa buo kong pagkatao'y tumatagos

- gregbituinjr.

Walang komento: