Miyerkules, Disyembre 16, 2015

Di man nagisnan ang inaasahang niyebe

DI MAN NAGISNAN ANG INAASAHANG NIYEBE
15 pantig bawat taludtod

pangarap ko muling makita ang puting niyebe
ngunit di ko natagpuan nitong buong Nobyembre
nanatili hanggang kalagitnaan ng Disyembre
wala sa Paris ang nakita noon sa Iwate

kahit nadarama yaong lamig na bumabagtas
sa katawan pagkat panahon iyon ng taglagas
na kung di magbalabal ay maaaring mautas
ngunit di makapuputi sa pag-ibig kong wagas

ang inaasahang niyebe'y di ko na nagisnan
at marahil di na iyon muling mapagmamasdan
sasariwain na lang yaon sa mga larawan
na animo'y naroong dinarama ang kawalan

niyebe sa aking loob ay maaring malusaw
sa saliw ng indayog ng tinig mong anong gaslaw
papalitan ng alab ang katawang sakdal ginaw
habang pinapawi mo ang danas kong pamamanglaw

- gregbituinjr.

Walang komento: