Martes, Nobyembre 10, 2015

Sining sa dingding

SINING SA DINGDING

Naroon kami’t sumama sa pagpinta sa dingding
Tulong-tulong upang malikha ang kaygandang sining
Ipininta ang larawan ng batang anong lambing
Upang dakilang mensahe sa madla’y maparating

Kung nagtatanim na ng halaman kahit bata man
Inihahasik na’y pag-asa ng kinabukasan
Hangin, karagatan, lupain, kapwa, kalikasan
Ay dapat pagtulungan na nating pangalagaan

Panahon nang higitan natin ang pulos salita
Dapat nang magsikilos at ipakita sa gawa
Ang pagiging handa sa mga daratal na sigwa
Huwag ding pabayaan ang hayop nating alaga

Pakatitigan ang sining, may ipinaaabot
Mga suliranin gaano man kasalimuot
Paglutas sa problema’y di dapat pulos palusot
Maliit mang pagkilos, may magandang idudulot

- gregbituinjr
10 Nobyembre 2015, sa Espace Protestant Theodore Monod sa Lyon, France
Ang nasabing pagpipinta sa dingding ay pinangungunahan ni AG Sano

Walang komento: