Biyernes, Nobyembre 13, 2015

Payapa ang umaga sa Macon

PAYAPA ANG UMAGA SA MACON

Payapa ang umaga sa Macon
Dumilat, unti-unting bumangon
Naglalaglagan ang mga dahon
Ramdam na ang taglagas na iyon

Ngayon, maglalakad muli kami
At tutungo sa bayan ng Cluny
Sa daan ay magdidili-dili
At nawa’y di abutin ng gabi

- gregbituinjr
Kinatha bago maglakad tangan ang bandera ng People's Pilgrimage
13 Nobyembre 2015

Walang komento: