Lunes, Nobyembre 9, 2015

Pagdatal sa bunganga ng Lyon

PAGDATAL SA BUNGANGA NG LYON

Biglaan, di ko inaasahang makararating
Sa bunganga ng Lyon na tila sumisingasing
Habang mga tao’y sinalubong akong kaylambing
Tila ako’y bumangon sa kayhabang pagkahimbing

Narito na po sa Lyon ang inyong anak, Inay
Handa po sa layuning nasa balikat na tunay
Habang nasa eroplano pa’y aking naninilay
Ang sakripisyo’t pag-asang dapat ipagtagumpay

Sa mga taga-Lyon, Pilipino man o Pranses
Maraming salamat sa pagtanggap nyong anong tamis
Para sa dakilang layunin ay handang magtiis
Sa aming dibdib, pagmamahal nyo’y di maaalis

Nag-aalab ang damdaming maglalakad ng Lyon
Patungong Paris habang tangan yaong nilalayon
Nawa’y magkaisa na ang mamamayan at nasyon
Upang suliranin sa klima’y mabigyang solusyon

-gregbituinjr
9 Nobyembre 2015, sa bahay ng pamilya Curvers malapit sa Parc Chamvolet sa Lyon, France

Walang komento: