Lunes, Setyembre 21, 2015

Bulong ng budhi'y iwaksi ang mga baril

BULONG NG BUDHI'Y IWAKSI ANG MGA BARIL
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

iwaksi ang mga baril, bulong ng budhi
pagkat pampatay ito ng kapwa't kalahi
diyos at sandata ng mapang-aping uri
sa ganito'y walang ibang solusyon kundi
iwaksi ang mga baril, bulong ng budhi
nang kapayapaan sa mundo'y manatili

pandepensa umano laban sa masamâ
ngunit gamit din ng mapang-aping kuhilà
ah, mabuting baril ay tuluyang mawalâ
kaysa dahil sa baril, kayraming lumuhà
ang inihahasik nito'y yabang at sumpâ
na sa buhay ng tao'y nagbabalewalâ

panlaban sa krimeng dinulot ay hilahil
ngunit noon pa'y gamit din ng mapaniil
at ipinuputok ng mayabang at sutil
di matatapos ang dahas, may maniningil
kaya dinggin ang kawastuhang umukilkil
bulong ng budhi'y iwaksi ang mga baril

Walang komento: