Linggo, Oktubre 11, 2009

Sulyap ng Pag-asa

SULYAP NG PAG-ASA
ni Gregorio V. Bituin Jr.
12 pantig bawat taludtod

Sa kabila ng unos ay may pag-asa
Na daratal ang panibagong umaga
Kaya pag bukang liwayway ay dumatal na
Pag-asa ang hatid sa lahat ng masaWalang komento: